Zasedala Bezpečnostní rada kraje

Hejtman Hašek: Zdravotní pojišťovny stále nezvýšily zálohy plateb

O plánu připravovaného krajského taktického cvičení FOSFA Břeclav 2011, aktualizaci traumatologického plánu kraje a dalších tématech jednala dnes Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje na svém zasedání v sídle ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje v Brně.

„Šlo o první výjezdní zasedání, chceme postupně navštívit všechny složky Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje,“ uvedl po jednání bezpečnostní rady hejtman Michal Hašek. „Schválili jsme například aktualizovaný Traumatologický plán Jihomoravského kraje a zabývali jsme se přípravou cvičení FOSFA Břeclav 2011. Námětem cvičení, které se uskuteční 1. června, bude mimořádná událost v objektu s nebezpečnými látkami. Půjde o standardní cvičení, o kterém budou občané včas informováni.“

Bezpečnostní rada kraje se zabývala také situací při naplnění výzvy lékařů „Děkujeme, odcházíme“. „Dnes jsem si ověřoval skutečnost, jestli zdravotní pojišťovny navýšily svoje zálohy, tedy platby zdravotního pojištění. Bohužel mám zatím takové informace, že za měsíc březen nebyly tyto zálohy navýšeny. Tuto záležitosti jsem uložil krajskému radnímu pro zdravotnictví okamžitě projednat s ministerstvem zdravotnictví a se zdravotními pojišťovnami,“ zdůraznil hejtman Hašek. „Ověřím si stav v jiných krajích. Pokud se situace nezmění do čtvrtka, budu mít ten den večer možnost jednat s premiérem Nečasem. Budu apelovat na to, aby ministerstvo zdravotnictví a vedení zdravotních pojišťoven co nejrychleji realizovalo příslib, který zazněl při podpisu memoranda mezi vládou a lékaři - že dojde k navýšení finančních prostředků od měsíce března. Pro všechny nemocnice, které mají formu příspěvkové organizace, už platí změněný platový tarif. Lékaři mají dostat vyšší mzdu, ale pokud nepřijdou vyšší platby od pojišťoven, tak nyní tento systém budou muset ze svého financovat zřizovatelé nemocnic - tedy i kraje či města. To je stav, který vůbec neměl nastat. Považuji ho za chybný a doufám, že dojde k nápravě a že v měsíci dubnu v rámci zvýšených záloh dostanou všechny nemocnice takové finanční prostředky, jak to vyplývá z podepsaného memoranda. V případě Jihomoravského kraje se měsíčně jedná o zhruba 15 milionů korun,“ řekl hejtman Michal Hašek.

Během jednání Bezpečnostní rady kraje také hejtman Hašek předal medaile Jihomoravského kraje deseti profesionálním a dobrovolným hasičům za dlouholetý podíl na zajišťování bezpečnosti, ochrany obyvatel a požární ochrany kraje. „U dobrovolných hasičů šlo v některých případech o lidi, kteří se požární ochraně či práce s mládeží věnují několik desítek let, takže to bylo ocenění jejich celoživotního nasazení. Jejich práce si velice vážím, protože kdykoliv se stane nějaká mimořádná událost, jsou to oni, profesionálové i dobrovolníci, kteří jsou jako první na místě. Dobrovolní hasiči jsou navíc dnes jako jedna z mála posledních fungujících spolkových struktur na celé jižní Moravě. Na malé obci jsou to většinou hasiči, na které se může starosta obrátit, když potřebuje s něčím pomoci nebo něco zorganizovat,“ zdůraznil hejtman Hašek.

Členové Bezpečnostní rady kraje měli také možnost seznámit se s technikou, kterou Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje používá při svých zásazích.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK