UtilityReport – pomoc se stavebním řízením občanům Jihomoravského kraje zdarma! Protikorupční portál Jihomoravského kraje Rozklikávací rozpočet Jihomoravského kraje Strategie 2021+ Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava Oficiální portál cestovního ruchu Jednotný systém dopravních informací pro ČR Portál krizového řízení Hasičského záchranného sboru JMK Portál veřejné správy ČR Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
 

Hejtman Jihomoravského kraje

Hejtman Jihomoravského krajeJUDr. Michal Hašek

Michal Hašek se narodil v roce 1976. Vystudoval gymnázium v Tišnově (1994) a Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1999). V říjnu 2010 složil rigorózní zkoušku na Vysoké škole ve Sládkovičove.
V roce 1998 byl ještě jako student zvolen místostarostou obce Drásov na Tišnovsku, odkud pochází. V roce 2001 byl zvolen starostou Drásova, uspěl i v komunálních volbách o rok později a stal se místostarostou obce, v jejímž zastupitelstvu zasedal do roku 2009.
Ve volebním období 2000 – 2004 byl Michal Hašek zastupitelem Jihomoravského kraje. Od roku 2002 byl poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a od roku 2006 předsedou Poslaneckého klubu ČSSD. Ve sněmovně pracoval jako místopředseda zemědělského výboru, výboru pro bezpečnost a mj. i jako místopředseda stálé komise pro sdělovací prostředky či komise pro řešení otázky církevního majetku. Jako poslanec se věnuje rozvoji česko-rakouských a česko-slovenských vztahů. Mandátu poslance se vzdal v únoru 2009. V květnu 2010 byl opět zvolen poslancem Parlamentu ČR díky preferenčním hlasům občanů Jihomoravského kraje, když získal druhý největší počet preferencí v ČR a největší ze všech kandidátů ČSSD.
Hejtmanem Jihomoravského kraje byl Michal Hašek poprvé zvolen 21. listopadu 2008. V prosinci 2008 a opětovně v listopadu 2010 byl zvolen předsedou Asociace krajů ČR. V letech 2008 - 2010 byl také předsedou Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod, od září 2010 je jejím místopředsedou.
Členem ČSSD je od roku 1998, zastával stranické funkce na okresní, krajské i celostátní úrovni. Na sjezdu v březnu 2011 byl zvolen statutárním místopředsedou ČSSD, je stínovým ministrem pro zemědělství a venkov.
Jako jihomoravský hejtman působí také v řadě dalších veřejných institucí, např. ve Vinařském fondu ČR a orgánech brněnských veřejných vysokých škol a univerzit. Michal Hašek má dceru. Ve volných chvílích rád čte historickou literaturu a literaturu faktu.
 

 

hejtman@kr-jihomoravsky.cz