Moravský Krumlov bude mít nový průtah městem

Jedná se o první z devatenácti silničních staveb naplánovaných krajem pro letošní rok

Likvidací více než osmdesát let staré dlažby byla dnes v centru Moravského Krumlova zahájena rekonstrukce průtahu městem. Starostovi Tomáši Třetinovi předal přímo na místě nové stavby symbolicky jednu z čerstvě vyloupnutých dlažebních kostek jihomoravský hejtman Michal Hašek.

Slavnostního zahájení stavby se za Jihomoravský kraj spolu s hejtmanem zúčastnil také jeho náměstek Václav Horák, člen Rady JMK Zdeněk Pavlík, předseda finančního výboru zastupitelstva Zdeněk Dufek a členka zastupitelstva Irena Kočí.

Jak potvrdil ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Jan Zouhar, stavba nového průtahu přijde na 54 milionů korun a dokončena bude ještě letos začátkem prosince. „Nový průtah městem, na který občané Moravského Krumlova čekali desítky let, přinese větší komfort dopravy, větší bezpečnost a přispěje také k ochraně životního prostředí,“ řekl po slavnostním zahájení stavby hejtman Michal Hašek. „Věřím, že po dokončení to bude vánoční dárek nejen pro Krumlováky, ale i pro návštěvníky města,“ vyjádřil přání náměstek hejtmana Václav Horák.

V případě Moravského Krumlova se jedná o první z devatenácti velkých dopravních staveb, které Jihomoravský kraj hodlá v letošním roce realizovat – jde především o silniční stavby a přestupní uzly Integrovaného dopravního systému. „Zatímco stát v letošním roce do silniční infrastruktury neinvestuje a nezahájí žádnou novou stavbu, Jihomoravský kraj jich letos postupně zahájí celkem devatenáct,“ konstatoval hejtman Michal Hašek.

Kraj přitom na jejich realizaci výrazně ušetří - výsledek zadávacích řízení totiž snížil předpokládané stavební náklady, které se v průměru pohybují na úrovni 60 % cen určených kontrolními rozpočty zpracovanými podle běžně používané metodiky pro oceňování stavebních prací. Vyčíslená úspora celkových nákladů z již připravených smluv činí oproti předpokladům částku 261 mil. bez DPH. V případě, že se podaří úspěšně završit zadávací řízení i na zbývající projekty, úspora dosáhne částky 350 mil. Kč bez DPH. „Díky otevřeným výběrovým řízením jsme z celkové částky 1,2 miliardy korun ušetřili významnou finanční částku, kterou můžeme dále investovat,“ dodal hejtman.

Dnes zahájené opravy průtahu Moravským Krumlovem v celkové délce 1 169 metrů zahrnují výstavbu nových autobusových zastávek a chodníků – její součástí jsou i vynucené přeložky inženýrských sítí. Výstavbou dojde ke zlepšení směrových a výškových poměrů komunikace. Tím se zvýší i bezpečnost provozu. Stejně tak se zvýší jízdní komfort a výrazně omezí hladina hluku v centru Moravského Krumlova.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK