Předseda Senátu Milan Štěch jednal se členy Rady Asociace krajů

Předseda Senátu Milan Štěch v úterý přijal v horní komoře parlamentu hejtmany a jejich zástupce. Jihomoravský kraj na setkání reprezentoval náměstek hejtmana Stanislav Juránek.

Milan Štěch informoval hejtmany o aktivitách horní parlamentní komory, pořádaných i plánovaných seminářích a konferencích. Zároveň připomněl, že během svého čtyřměsíčního působení ve funkci předsedy Senátu již uskutečnil oficiální návštěvu kraje Vysočina, Moravskoslezského a Plzeňského kraje a pravidelně se vypravuje i do jednotlivých měst v České republice. Přítomné ujistil, že v těchto aktivitách a živé komunikaci s regiony hodlá nadále pokračovat. Hejtmani a náměstci hejtmanů, kteří se nemohli dnešního jednání zúčastnit, informovali Milana Štěcha o problémech, které jejich regiony trápí.

Klíčovým tématem přitom byla problematika přesunu povinností a odpovědnosti z centrální úrovně na kraje, ovšem bez toho, aniž by paralelně byly přesunuty také adekvátní finanční prostředky. Milan Štěch konstatoval, že podobným problémem trpí také obce, na něž centrální vláda některé povinnosti přenáší, ovšem bez potřebných financí k jejich naplnění. Dalším důležitým tématem, které předseda Senátu s hejtmany rozvíjel, byla problematika nedostatečného čerpání evropských fondů prostřednictvím regionálních operačních programů. Hejtmani se přitom shodli na tom, že situaci ještě více zkomplikuje rozhodnutí ministerstva financí snížit dotace zpětně. Milan Štěch a hejtmani se dotkli například také problematiky vládou plánované změny rozpočtového určení daní.
foto JMK