Superkoncepce dopravní infrastruktury má hrubé nedostatky

Hejtman kritizoval bezobsažnost dokumentu

Ostrou kritiku směrem k obsahu a formě vládní Superkoncepce dopravní infrastruktury Jihomoravského kraje vyslovil dnes na Business snídani v brněnském hotelu Voroněž hejtman Michal Hašek.

Akci pořádal vydavatel měsíčníku Moravské hospodářství Magnus Regio. Spolu s hejtmanem se debaty k uvedenému tématu zúčastnili také představitelé ministerstva dopravy, Českých drah, Ředitelství silnic a dálnic, města Brna, městských částí, dalších měst a také podnikatelská veřejnost.

„Vážím si toho, že tady vzniká jakýsi koncepční dokument v oblasti dopravní infrastruktury ČR, ale to je snad jediná pochvala, kterou mohu vyjádřit směrem k takzvané Superkoncepci. Jsem přesvědčen o to, že ministerstvo dopravy mělo už při vzniku tohoto dokumentu mnohem více komunikovat s jednotlivými regiony a mělo komunikovat tak, aby jejich oprávněné požadavky, které se prolínají i vyšší územně-plánovací dokumentací a jednotlivými strategickými dokumenty krajů, byly brány jako vážné priority,“ konstatoval jihomoravský hejtman.

Následně Michal Hašek hovořil o jednotlivých kritických bodech. „Jak se dozvídáme v Superkoncepci, tak například na Železničním uzlu Brno by se do roku 2025 nemělo stát vůbec nic. To je pro mne jako pro hejtmana velmi špatná zpráva a musím říct, a už jen z tohoto důvodu je pro vedení Jihomoravského kraje Superkoncepce v části týkající se železniční dopravy nepřijatelná. Co mně v dokumentu také chybí, je taká provázanost budoucího období kohezní politiky EU a možnost čerpání fondů EU po roce 2014,“ konstatoval hejtman a pokračoval v kritickém duchu: „Vítám, že je jako dílčí záležitost ve vztahu k silničnímu napojení na Vídeň v Superkoncepci naznačena ona první etapa výstavby silnice R 52 a to je obchvat města Mikulova a pokračování směrem k Novomlýnským nádržím. Byl bych ovšem rád, kdyby v ní byly zahrnuty i další etapy mnohem rychleji, protože rakouská strana mezivládní dohodu splní a bude mezi lety 2013 – 2014 na státní hranici s ČR“.

Jižní Moravě z hlediska silničního spojení velmi chybí též celá páteřní osa sever – jih. „Jihomoravský kraj jednoznačně preferuje onu takzvanou německou trasu dálnice. Byli bychom rádi, aby se v té části, kde nedochází k žádným pochybnostem a nevede se diskuse o variantním uspořádání – tedy v severní části kraje – mohlo začít s realizací. Rád bych připomněl, že jsou zde v některých úsecích již vydána stanoviska EIA a ta stanoviska mají platnost pěti let. Já bych byl velmi nerad, aby po pěti letech tato povolení propadla a ekologické aktivity na dalších deset let zbrzdí činnost veřejné správy, protože budou požadovat dodatečné alternativní prověření dalších a dalších tras. Silnice R 43 musí být prioritou, která je zařazena do Superkoncepce a zatím tam není. Já udělám všechno, co je v mých silách, jako předseda Asociace krajů a poslanec parlamentu, abych ji tuto situaci po dohodě se svými kolegy z jižní Moravy zvrátil,“ uvedl jihomoravský hejtman. Jak následně uvedl, stejně tak v Superkoncepci absolutně chybí dálniční spojení JMK a Zlínského kraje - silnice R 55 - nebo problematika silničního spojení Brno – Znojmo.

„Nechceme být pouhými kritiky, musíme být partnery. Při všech těch výtkách budeme s ministerstvem dopravy spolupracovat a snažit se najít onu zdrojovou základnu. Hledat také alternativní možnosti jako jsou třeba PPP projekty. Chápeme, že tady musí být nějaká dopravní strategie, ale pokud má spočívat v tom, že se až do roku 2025 žádné strategické stavby nepostaví v ČR, tak je to špatná zpráva nejenom pro občany. Znamená to, že ta území nebudou dopravně obsloužena, že zde nebude fungovat kvalitní dopravní infrastruktura, a znamená to, že sama česká vláda podřezává českou ekonomiku,“ uzavřel Michal Hašek.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK