Na programu jednání byla rekonstrukce silnice a protipovodňová ochrana

Hejtman Hašek navštívil Drásov a Malhostovice

Dvěma ústředním tématům - problematice oprav silnice Tišnov - Lipůvka a možné výstavbě suchého poldru poblíž Malhostovic - se věnovala pracovní cesta hejtmana Michala Haška do Drásova a Malhostovic.

Hejtman Jihomoravského kraje v pondělí navštívil Drásov, aby se zde seznámil se situací okolo plánované velké rekonstrukce silnice Tišnov – Lipůvka, která se nevyhne ani centru městyse. V příštím měsíci se v Drásově uskuteční místní referendum nad budoucí podobou křižovatky v centru, a to zda se bude jednat o průsečnou křižovatku či kruhový objezd.

„Jihomoravský kraj bude plně respektovat rozhodnutí občanů městyse Drásova, jsme připraveni na obě varianty. Důležité je, že na rekonstrukci této krajské silnice budeme čerpat prostředky z Regionálního operačního programu a pokud budou včas vyřízena všechna povolení a zpracována projektová dokumentace, tak už v roce 2012 bude tato rekonstrukce moci být realizována v části, která prochází městysem Drásov,“ uvedl hejtman Michal Hašek.

Druhým tématem jeho pracovního výjezdu bylo téma protipovodňové ochrany. Městysem Drásov a sousední obcí Malhostovice protéká potok Lubě. V minulých letech se tak obě obce potýkaly s přívalovými dešti a následnou povodní. V místech poblíž Malhostovic se plánuje možnost výstavby suchého poldru, který by tuto situaci řešil. „Bohužel zatím se tento projekt příliš nepohnul z místa, protože je zde kolize s procházejícím Březovským vodovodem. Já jsem s pracovníky krajského úřadu seznámil se situací přímo na místě. Budeme v příštích týdnech podporovat nová jednání mezi zástupci Malhostovic, Drásova a Brněnských vodáren a kanalizací. Pokud se vše podaří dohodnout, tak jsem přesvědčen, že suchý poldr, který by vznikl na tomto místě, je schopen ochránit Malhostovice i Drásov před stoletou vodou. A po těch zkušenostech z minulých let si myslím, že toto protipovodňové opatření má smysl a bude mít také podporu Jihomoravského kraje,“ konstatoval Michal Hašek.

Pozitivně pondělní jednání hodnotila starostka Drásova Martina Bočková: „Městys dostal naději, že se konstruktivním způsobem vyřeší protipovodňová opatření, která nás velmi trápí. V posledních dvou letech jsme totiž byli postiženi povodní, která způsobila velké škody na majetku občanů i obce.“

Jak uvedl starosta Malhostovic Petr Grünwald, záměr realizace suchého poldru v uvedených místech je starý přibližně čtyři roky. „Řešili jsme dnes ten největší stávající problém - a to křížení se strategickým vodním zdrojem pro Brno. Věřím, že další iniciativou a jednáním se nám podaří přesvědčit správce a provozovatele tohoto zařízení, k tomu, aby nám v rámci územního řízení dal kladné stanovisko,“ vyslovil přání Petr Grünwald.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK