Díky otevřenému veřejnému řízení kraj ušetří stamiliony korun

Realizace dopravních staveb v roce 2011 pokračuje

V současné době je dokončován proces zadávacích řízení na zhotovitele staveb, které jsou zařazeny v programech s podporou EU, tj. v programu ROP oblast podpory 1.1. Dostupnost dopravy, v programu přeshraniční spolupráce SR – ČR a v úvěrovém programu JMK - EIB. Jde o silniční stavby a přestupní uzly Integrovaného dopravního systému. O podrobnostech informovali na dnešní tiskové konferenci náměstek hejtmana Václava Horák a člen Rady JMK Zdeněk Pavlík.

Jak uvedl náměstek hejtmana Václav Horák, výsledek zadávacích řízení výrazně snížil předpokládané stavební náklady, které se v průměru pohybují na úrovni 60 % cen určených kontrolními rozpočty zpracovanými dle běžně používané metodiky pro oceňování stavebních prací. „Ve vysoutěžených cenách se promítla současná situace stavebních firem, kdy kalkulace nákladů vychází nejen ze snížených marží, ale i z nedostatku stavebních zakázek v oblasti obnovy dopravní infrastruktury,“ uvedl náměstek Horák

Radní Zdeněk Pavlík vyjádřil osobní spokojenost, že mezi stavbami je také silnice Ždánice - Bukovany a tři přestupní uzly Integrovaného dopravního systému JMK.
„Na všechny tyto veřejné zakázky proběhlo takzvané otevřené výběrové řízení. Je to vlastně nejvyšší stupeň tendru, který zná náš zákon. Díky tomu se podařilo docílit takových nabídek firem z hlediska ceny, že došlo k významným úsporám v krajském rozpočtu,“ zdůraznil v této souvislosti hejtman Michal Hašek.

Vyčíslená úspora nákladů z již připravených smluv činí oproti předpokladům částku 261 mil. bez DPH. V případě že se podaří úspěšně završit zadávací řízení i na zbývající projekty, tak úspora dosáhne částky 350 mil. Kč bez DPH. Tato úspora umožňuje Jihomoravskému kraji urychlit realizaci dalších staveb, které jsou plánovány v rámci programu ROP a u kterých je kraj povinen zajistit spolufinancování ve výši 15 %.

 

V měsíci březnu budou podepsány smlouvy o dílo na stavby, jejichž realizace je plánována na rok 2011 s termínem zahájení převážně již v měsíci dubnu - přehled ZDE (doc, 41 kB). 

Další stavby, u kterých nebylo doposud ukončeno zadávací řízení, a jejichž realizace je plánována na rok 2011 - přehled ZDE (doc, 31 kB).

Seznam připravovaných staveb, jejichž realizace je plánována v rámci programu ROP a u kterých je předpoklad, že bude v roce 2011 zahájeno zadávací řízení ZDE (doc, 39 kB).

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK