Výsledky krajského kola soutěže Zlatý erb

Na prvních místech Boskovice, Přísnotice a Vranovice

Ceny vítězům krajského kola soutěže Zlatý erb 2011 předali 24. 3. 2011 na slavnostním ceremoniálu náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Ivo Polák, Radek Prchal z firmy Webhouse a předseda krajské poroty Jan Forbelský. Vítězové jednotlivých kategorií postupují do celostátního kola, které bude vyhodnoceno 4. dubna v Hradci Králové při konferenci „Internet ve státní správě a samosprávě“.

V kategorii webových stránek měst získaly první místo Boskovice - http://www.boskovice.cz , druhé místo náleží Vyškovu- http://www.vyskov-mesto.cz  a třetí místě porota udělila webovým stránkám Oslavan - http://www.oslavany-mesto.cz .
V kategorii webových stránek obcí zvítězily Přísnotice - http://www.prisnotice.cz , těsně za nimi se umístila webová stránka obce Jezeřany-Maršovice - http://www.jezerany-marsovice.cz a na třetím místě webová stránka Vavřince - http://www.vavrinec.cz .

V kategorii „Elektronická služba“ zvítězilo zasílání novinek e-mailem obce Vranovice. Na druhém místě skončila stejná služba obce Němčičky a na třetím místě komentování článků obce Skrchov. Cenu veřejnosti získala webová stránka obce Jezeřany – Maršovice. Kromě diplomů vítězové obdrželi věcné ceny, mimo jiné fotoaparáty, externí paměti a další doplňky k počítačům, které mohou využít při dalším zlepšování webových prezentací obcí a měst.

„Na některých stránkách není mnoho co zlepšovat, dosahují velmi dobré úrovně. Na druhé straně jsou i webové stránky některých obcí, kde nejsou informace uloženy tak, aby byly snadno a rychle dohledatelné. Při kontrole a porovnávání webů to snadno zjistíte, například pokud chcete porovnat rozpočty obcí. Ne vždy jsou uvedeny v poslední verzi a dle požadavků zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb.,“ konstatoval předseda krajské poroty Jan Forbelský.

V krajském kole soutěže Zlatý erb 2011 o nejlepší webové stránky města a obce, případně o nejlepší elektronickou službu se letos utkala 4 města, 15 obcí a 9 elektronických služeb. Soutěž pořádá letos již po třinácté Sdružení Zlatý erb. Záštitu nad ní převzal František Vavera, státní tajemník a náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví. Krajská kola vyhlašují kraje ČR. Soutěž je pořádána pod záštitou Asociace krajů České republiky v čele s předsedou Michalem Haškem, ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, sdružením Český zavináč, Svazem měst a obcí ČR, portálem Města a obce online a konferencí ISSS. „Jsem rád, že za třináct let existence se tato soutěž stala skutečně účinným nástrojem zvyšování kvality webových stránek obcí a měst. Nejde přitom jen o jejich formu, ale také o obsah a aktuálnost sdělení. Samozřejmostí se také stalo úsilí správců obecních a městských webových stránek o zpřístupnění kontaktu těm, kterým zdravotní hendikep neumožňuje běžnou komunikaci,“ řekl k soutěži hejtman Michal Hašek. 

Cílem soutěže je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím rozvoje informačních služeb poskytovaných občanům i specifickým skupinám uživatelů s využitím internetu a ostatních elektronických medií a přispět tak k rozvoji kvality života ve městech, obcích a krajích ČR.

Více informací o soutěži Zlatý erb najdete na http://zlatyerb.obce.cz/ .
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK