Porada ředitelky úřadu s tajemníky obcí

V úterý 22. března se v prostorách Administrativního a školicího centra Jihomoravského kraje v brněnské ulici Cejl uskutečnila pravidelná porada ředitelky krajského úřadu Věry Vojáčkové s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů.
Hovořilo se například o problémech při zajištění ochrany osobních údajů, věcném záměru zákona o úřednících ve veřejné správě, aktuálních výzvách operačních programů pro obce a zazněly zde také aktuální informace ze sociální oblasti, včetně informací k připravované reorganizaci úřadů práce.
foto JMKfoto JMKfoto JMK