Výstaviště hostilo setkání představitelů měst a obcí

Hejtman Michal Hašek: Jsme na jedné lodi


V kongresovém centru brněnského výstaviště se dnes uskutečnilo krajské setkání představitelů měst a obcí, které uspořádal Svaz měst a obcí ČR. Setkání se spolu s hejtmanem Michalem Haškem zúčastnili také náměstek Ivo Polák a radní David Macek.

Michal Hašek jako předseda Asociace krajů a jihomoravský hejtman konstatoval, že kraj i asociace pokračují ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a koordinují společné aktivity. „Co všechny trápí, nás i starosty, jsou finance. V uplynulých dvou letech neustále klesaly daňové příjmy – v této věci jsme na jedné lodi. Za uvedené dva roky 2009 – 2010 přišla jenom jižní Morava na daňových výnosech o více než miliardu korun – teď hovořím pouze a jenom o krajském rozpočtu. To byl brutální propad, se kterým jsme se vypořádali, aniž jsme museli škrtat dotace obcím a městům. A to považuji za klíčovou zprávu pro starosty a starostky. Také v letošním roce jsme se snažili zachovat objem klíčových dotačních programů pro obce z rozpočtu kraje na stejné úrovni. Například na Program rozvoje venkova je určeno 80 milionů korun a to i přes přítomnou krizi,“ uvedl hejtman a informoval též o podpoře kraje strukturálně postižených mikroregionů – Vranovska, Horňácka a Malé Hané.
Jak informoval přítomné zástupce samospráv náměstek hejtmana Ivo Polák, dalšími významnými dotačními tituly, které jsou obsaženy v rozpočtu kraje pro obce a města, jsou dotace v oblasti životního prostředí - a to zejména ve vodním hospodářství, kde je akumulováno 75 milionů korun. Ve vztahu ke Státnímu fondu životního prostředí pak hejtman Michal Hašek zmínil vážný problém. „Mluvil jsem o něm s desítkami starostů napříč okresy – dochází totiž k velkému zpožďování podpisu smluv a tak k velkým problémům – na mnoha místech se již stavby rozjely a dodavatelé již posílají faktury, které starostové nemají z čeho zaplatit. Intenzivně pracujeme na tom, aby se změnila pravidla poskytování dotací z rozpočtu kraje a abychom vám alespoň tu část dotace, kterou získáte v případě úspěchu na Státním fondu životního prostředí z rozpočtu kraje, mohli poskytnout dříve, než prostředky ze Státního fondu životního prostředí,“ řekl představitelům měst a obcí hejtman.

Došlo i na problematiku regionálních operačních programů. „Vláda sice hodlala zrušit jejich kofinancování a to dokonce i u projektů, které byly schváleny a zasmluvněny. Podařilo se nám i ve spolupráci se Svazem měst a obcí dosáhnout toho, že vláda toto hloupé usnesení zrušila. Považuji to za nesmírně důležitý signál – velmi lehce se totiž mohlo stát, že by desítky či stovky subjektů – nejen měst a obcí, ale i podnikatelské subjekty či neziskový sektor – mohly žalovat Českou republiku. Jsem rád, že jsme tomu společně zabránili a že v rámci regionálních operačních programů toto programovací období doběhne standardně,“ uvedl hejtman.

Ve vztahu k budoucnosti financování programů Evropské unie se hejtman přihlásil k podpoře snížení počtu operačních programů. „Ale v tom sníženém počtu čtyř až pěti důsledně trvám na zachování Regionálního operačního programu (ROP) i po roce 2014,“ řekl Michal Hašek, který ROP označil za nejlépe čerpající strukturu. „Důležitý ale bude také obsah budoucí kohezní politiky EU. Asociace krajů bude navrhovat kombinaci dvou pohledů a přístupů. Tam, kde hospodářský rozvoj pokulhává, chceme, aby i nadále byly k dispozici evropské peníze na infrastrukturu. A na druhé straně se hlásíme také k podpoře vědy, výzkumu a inovací,“ dodal hejtman.

Představitelé kraje v dalším průběhu setkání zástupce obcí informovali také o zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje (radní David Macek), o problematice školství nebo o vytváření koncepce veřejného zdravotnictví v kraji.

Krajské setkání Svazu měst a obcí ČR na brněnském výstavišti pokračovalo diskutováním priorit sdružení pro období 2011 – 2013, hovořilo zde také o zahraničních aktivitách svazu, o potřebách obcí a možnostech jejich financování z fondů EU po roce 2013 a také o příslušné legislativě.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK