Michal Hašek vyjádřil jménem hejtmanů hlubokou lítost japonskému lidu postiženému katastrofou

Předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek nabídl pomoc krajů Japonsku postiženému zemětřesením a následnou vlnou tsunami.

Text dopisu japonskému velvyslanci ZDE (pdf, 74 kB).