Uskuteční se třetí ročník přehlídky odborných dovedností žáků učilišť a středních škol

Půl milionem korun Jihomoravský kraj přispěje na uskutečnění letošního ročníku soutěže zaměřené na podporu učňovského školství – České ručičky 2011.

Jak uvedl náměstek hejtmana Stanislav Juránek, přehlídka je trvale zaměřena na podporu aktivit směřujících ke zvýšení významu učňovského školství a propagaci prestiže jednotlivých řemeslných oborů a na podporu práce s talentovanými žáky v této oblasti.

Hlavním pořadatelem krajského kola soutěže je krajem zřizovaná Střední odborná škola a Střední odborné učiliště stavební, Brno – Bosonohy, Pražská 38. V současné době jsou veškeré činnosti spojené s přípravou přehlídky v plném proudu. Vyvrcholením bude slavnostní galavečer, který se uskuteční 22. června v prostorách Divadla Reduta v Brně. Zde budou oceněni vítězní žáci celostátních kol 20 vybraných soutěží odborných dovedností konaných v průběhu letošního školního roku. Na zajištění zdárného průběhu slavnostního večera se budou svými službami navíc podílet také školy zřizované krajem - Střední škola potravinářská a služeb, Brno, Charbulova 106 a Střední odborné učiliště, Rajhrad, Masarykova 198. Jihomoravský kraj přehlídku pro úspěšné žáky středních škol v soutěžích odborných dovedností vybraných učebních oborů České ručičky zorganizoval ve spolupráci s příslušnými ministerstvy a institucemi poprvé v roce 2009 – letos se uskuteční její třetí ročník.

Podrobnosti o přehlídce na http://www.ceskerucicky.org .

foto JMK