Schválen kodex etiky Jihomoravského kraje

Rada Jihomoravského kraje schválila na svém jednání 10. března 2011 nový Kodex etiky Jihomoravského kraje a také Protikorupční strategii Jihomoravského kraje.

„Chceme, aby se tento kodex etiky vztahoval na krajské politiky, zaměstnance Jihomoravského kraje a také na ředitele a zaměstnance příspěvkových organizací,“ uvedl na následné tiskové konferenci hejtman Michal Hašek. „Budeme pracovat na tom, aby pravidla, která obsahuje, byla zapracována do příslušných normativních aktů,“ zdůraznil.

„Nový kodex etiky navrhla a zpracovala Stálá pracovní skupina pro oblast prevence korupce, ustavená loni na podzim. Byla zřízena protikorupční línka, připravuje se protikorupční portál a dnes byla přijata také protikorupční strategie. Ta popisuje mapu korupčních rizik a navrhuje konkrétní opatření včetně termínů. V oblasti veřejných zakázek a smluvních vztahů půjde například o využívání elektronických aukcí. V oblasti prevence korupce a vzdělávání jdeme i do pilotního projektu výuky protikorupční prevence na středních školách,“ řekl hejtman.

Jak dodal předseda pracovní skupiny Stanislav Navrkal, předseda kontrolního výboru zastupitelstva, vítá spolupráci s odbornou veřejností: „Budeme používat například metodické doporučení Fakulty stavební VUT při sjednocení kvalifikačních a hodnotících kritérií pro veřejné zakázky na stavební práce,“ uvedl.

Kodex etiky JMK ZDE (doc, 40 kB).
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK