Rada projednala námitky ke konceptu Územního plánu města Brna

Rada Jihomoravského kraje na své čtvrteční schůzi projednala a schválila námitky ke konceptu Územního plánu města Brna (ÚP Brna). Týkají se zájmů Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, regionální veřejné dopravy, rozvoje cykloturistiky v Jihomoravském kraji a rozvoje letiště Brno-Tuřany.

Hejtman Michal Hašek mj. konstatoval, že se jedná o připomínky kraje jako vlastníka infrastruktury na území Brna, zejména o letiště v Brně-Tuřanech. V žádné z předložených variant například nejsou zapracována všechna ochranná pásma letiště a ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení. „Jde o to, aby se letiště mohlo i nadále rozvíjet,“ zdůraznil krajský radní David Macek, který hovořil též o situaci v Černovicích, kde kraj hodlá vybudovat stavbu nového výjezdového stanoviště Zdravotnické záchranné služby JMK. Z tohoto důvodu požaduje kraj zařazení uvedeného pozemku do typu ploch s takovým způsobem využití, aby bylo možné v budoucnu výše uvedenou veřejně prospěšnou stavbu na tomto pozemku vybudovat, což platný ani připravovaný Územní plán města Brna neumožňuje.

Jako objednatel regionální veřejné dopravy kraj také žádá zapracování regionálního pojetí severojižního kolejového diametru do návrhu ÚP Brna. „Ze dvou variant preferujeme variantu s napojením na nádraží v Řečkovicích,“ uvedl radní Macek. Úpravy požaduje kraj též v souvislosti s napojením Brna na cyklostezky. Jde o to, aby brněnské trasy respektovaly trasy mezinárodní a také krajské. Jak se na tiskové konferenci shodli krajští představitelé, tyto námitky v žádném případě nejsou konfliktní a předpokládá se, že jejich začlenění do konceptu územního plánu Brna by neměl být problém.
foto JMK