Michal Hašek: Kraje získaly 3,6 miliardy z evropských fondů pro základní a střední školy

Předseda Asociace krajů ČR a jihomoravský hejtman Michal Hašek se dnes spolu s hejtmanem moravskoslezského kraje Jaroslavem Palasem a dalšími zástupci krajů zúčastnil slavnostního podpisu a předání Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty.

Dotace ve výši 3,6 mld. Kč byla poskytnuta ministerstvem školství z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Michal Hašek při této příležitosti řekl, že příliv těchto evropských peněz do vzdělávacích systémů v jednotlivých krajích je významnou podporou. Na rozdíl od českého státního rozpočtu, kde se bude v budoucích letech úroveň celkového množství finančních prostředků spíše snižovat, tak evropské peníze představují motivaci pro zkvalitnění školských systémů v jednotlivých krajích ČR.

“Za Jihomoravský kraj mohu říci, že se snažíme zvyšovat atraktivitu technických a přírodovědných oborů. Podporujeme nejen obecné střední školství, ale především technické a odborné školství. Konkrétně na jižní Moravu bude díky operačním programům Vzdělávání pro konkurenceschopnost, například na atraktivitu technických a přírodovědných oborů, alokováno více než sto miliónů korun. Je také důležité říci, že to nejsou finanční prostředky určené pouze pro střední školy, ale jde o spolupráci středních škol a školských zařízení, o firmy a o neziskové organizace. To je zacílení, které Jihomoravský kraj příslušnou výzvou doprovodí,” řekl Michal Hašek.

Předseda Asociace krajů ČR se na dnešním jednání s ministrem školství Josefem Dobešem také dohodl na tom, že Asociace krajů ČR si vyžádá od ministerstva školství specifickou analýzu dopadů zvýšení sazby DPH. Zvýšení této sazby, které současná vláda plánuje již na poslední čtvrtletí letošního roku, výrazně ovlivní hospodaření krajů a činnost v jednotlivých resortech. Tyto analýzy bude jako předseda asociace krajů požadovat i po ministerstvu zdravotnictví, ministerstvu práce a sociálních věcí a případně po dalších ministrech. Michal Hašek k tomu dodal: “Otevřeně říkám, že tyto analýzy požaduji proto, že máme obavy z negativních efektů, které to bude znamenat pro fungování školských systémů zřizovaných jednotlivými kraji. A my chceme jasně slyšet, po té co projednáme analýzu s panem ministrem a vládou, jak bude vláda řešit negativní dopady zvýšení DPH v resortu školství na všech úrovních.

foto JMKfoto JMKfoto JMK