Soutěž Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem

Od 1. března 2011 jsou vyvěšeny na stránkách Ministerstva vnitra ČR na adrese http://www.mvcr.cz/clanek/soutez-urad-pul-na-pul-5-rocnik-2011.aspx  dotazníky k soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem.

Soutěž organizuje Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s. již od roku 2007. Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principu gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice. Prosazování opatření zaměřených na rovnost žen a mužů je součástí Priorit a postupů vlády ČR při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže. V souladu s Prioritami a postupy vlády by měl každý úřad začlenit principy rovnosti do své práce ve dvou základních směrech: dovnitř vlastního úřadu, tedy směrem k zaměstnancům a zaměstnankyním a ve vztahu k obyvatelstvu, které na území samosprávného celku žije.

Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. V případě zájmu je nutné do 15. dubna 2011 vyplnit dotazník umístěný na webových stránkách ministerstva vnitra nebo krajského úřadu a odeslat ho buď v elektronické podobě na Ministerstvo vnitra ČR na adresu ferrarova@mvcr.cz nebo poštou na adresu: PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D., odbor řízení rozvoje lidských zdrojů, Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7. Bližší informace o soutěži lze získat na telefonním čísle 974 832 018.

Výběrová komise složená ze zástupců a zástupkyň Ministerstva vnitra, Úřadu vlády ČR, zástupců a zástupkyň úřadů místní samosprávy a Gender Studies, o.p.s. se sejde během května 2011 a na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I, II III, krajské úřady) dotazníky vyhodnotí a udělí ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem prvním třem umístěným úřadům v každé kategorii.

Slavnostní předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne v červnu 2011 na konferenci „Rovné příležitosti“, kterou každoročně pořádá ministerstvo vnitra v Praze.

Dotazníky k soutěži zde: Dotazník I (doc, 1,85 MB), Dotazník 2011 (doc, 1,9 MB).