Hejtman Hašek se zúčastnil 19. sněmu Agrární komory ČR v Olomouci

Mezi hosty dnešního 19. sněmu Agrární komory ČR v Olomouci byl také hejtman JMK a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek.
Hejtman ve svém projevu ocenil spolupráci Agrární komory, Potravinářské komory s Asociací krajů ČR v rámci společného memoranda. Zdůraznil trvalou pomoc ze strany krajů na podporu zemědělců a potravinářů, zejména pak podporu soutěže Regionální potravina, farmářských trhů, českých výrobců a výrobků.

„Podíl českých potravin a výrobků neustále klesá a není to tím, že by byly méně kvalitní nebo jinak nekonkurenceschopné. Naše výrobky jsou v přístupu do nadnárodních řetězců diskriminovány levnější a v mnoha případech méně kvalitní produkcí z jiných zemí. Českému čerstvému máslu tak konkuruje „čerstvé“ máslo pocházející ze zmrazených zásob, kvalitním českým vejcím nekvalitní dovozová produkce, pravému jogurtu jakési podivné škrobosyrovátkové náhražky. Česká kuřata splňují přísné hygienické normy, nejsou ale schopna cenově konkurovat dovozovým kuřatům, které se zpracovávají za podstatně horších podmínek na základě vyjednaných výjimek,“ zdůraznil hejtman Hašek.

Hejtman také poukázal na potřebu viditelného označování a především faktu, že ho na regálu supermarketů nebo v jiném obchodě bez problému najdeme a především, že tam vůbec budou. „Jde o to, aby i poslední občan této republiky dokázal bez problémů identifikovat český výrobek a mohl se spolehnout na jeho kvalitu. Musíme nahradit kulturu anonymních čárových kódů, která vyhovuje nadnárodním řetězcům, kulturou jasného a jednoznačného označování potravin pochopitelného každému zákazníkovi“, řekl na sněmu Agrární komory ČR v Olomouci hejtman Michal Hašek.