Na jih Moravy zavítala delegace zahraničních přidělenců obrany z jednadvaceti ambasád

Delegaci zahraničních přidělenců obrany z celkem jednadvaceti ambasád přijal ve čtvrtek v prostorách krajského úřadu jihomoravský hejtman Michal Hašek.
I když ve složení delegace převažovali zástupci zemí evropského kontinentu, na jih Moravy zavítali také vojenští přidělenci exotických zemí, jako je Indie, Čína nebo Uruguay. Nejednalo se přitom pouze o přidělence ambasád v Praze, ale i z okolních států.
Hejtman Michal Hašek přivítal skutečnost, že si ke svému výjezdu delegace vybrala také Jihomoravský kraj a zdůraznil, že jih Moravy od znovuobnovení krajské samosprávy před jedenácti lety zažil už několik krizových situací – zejména povodní. Právě v těchto vypjatých situacích se ukázala nezanedbatelná role armády, jako pevné součásti Integrovaného záchranného systému kraje.
Role vojenských přidělenců spočívá v rozvíjení vztahů mezi ozbrojenými silami obou zemí (ambasády i domovské) a poskytování konzultací o vojenských otázkách velvyslanci.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK