Představitelé kraje se setkali se starosty regionu Malá Haná

Kraj chce systémově řešit podporu chudších regionů

O možnostech podpory socioekonomicky slabších regionů Jihomoravského kraje, ke kterým kromě Vranovska a Horňácka patří také mikroregion Malá Haná na Blanensku, jednali dnes v Borotíně se starosty této enklávy na severu kraje členové jeho vedení v čele s hejtmanem Michalem Haškem.


Pracovníci odboru regionálního rozvoje krajského úřadu, Regionální rozvojové agentury jižní Moravy i externích poradenských firem představili starostům možnosti soustředěné podpory hospodářského i sociálního rozvoje mikroregionu i harmonogram jednotlivých přípravných kroků, plánovaných do letošního podzimu. Půjde o vytipování silných i slabých stránek území, zvážení jeho rozvojového potenciálu například v agroturistice a dalších formách cestovního ruchu, v drobném podnikání, v přípravě projektových záměrů.
Hejtman Michal Hašek zdůraznil, že za jednu ze stěžejních podmínek rozvoje území považuje kraj vybudování rychlostní silnice R 43, spojující krajskou metropoli se severem kraje. Připomněl, že rada kraje na svém dnešním zasedání v Blansku vyzvala zákonodárce z jižní Moravy, aby při projednávání tzv. superkoncepce rozvoje dopravy ministra Bárty podpořili hlasováním připomínky, které k superkoncepci ministerstvu zaslal Jihomoravský kraj. Postavil se mimo jiné proti odsunutí stavby R 43 až za horizont roku 2025. „Pro nás je to nepřijatelné, navrhujeme etapizaci stavby, která by se měla začít stavět od severních hranic kraje,“ řekl hejtman.
Když hovořil o dotačních programech na podporu obnovy a rozvoje venkova, na které Jihomoravský kraj stejně jako loni vynaloží 80 milionů korun, vyzval starosty, aby podpořili zachování regionálních operačních programů, které se vláda chystá zrušit, ačkoli se ukázaly jako nejefektivnější forma čerpání evropských prostředků na rozvoj obcí, měst a regionů.
Diskuse otevřela řadu témat – od potřeby řešení dílčích problémů jednotlivých obcí až po možnosti koncepčního přístupu k řešení společných „podnikatelských záměrů“ obcí, které se mohou stát generátorem dalšího rozvoje mikroregionu.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK