K tématům blanenského jednání rady patřilo zdravotnictví a doprava

Michal Hašek: Nemocnice v Blansku i Boskovicích se zapojí do koncepce veřejného zdravotnictví v kraji

Druhé letošní výjezdní jednání Rady Jihomoravského kraje se dnes uskutečnilo v Blansku. Jednání se kromě představitelů kraje zúčastnili také starostové Blanska, Boskovic a Letovic.
Jak oznámil na tiskové konferenci po skončení jednání krajské rady hejtman Michal Hašek, obě nemocnice působící na Blanensku - v Blansku i Boskovicích - se zapojí do společné koncepce veřejného zdravotnictví v kraji. Zástupci obou měst (zřizovatelů nemocnic) také budou působit v příslušné zdravotní skupině. Hejtman se v této souvislosti ohradil proti informacím některých médií, že půjde o rušení nemocnic.
„V oblasti dopravy jsme řešili otázky dopravní infrastruktury regionu. Se starosty jsme se vzájemně informovali o názorech na superkoncepci ministerstva dopravy. Vedení kraje preferuje etapizaci výstavby komunikace R43. Jednoznačně požadujeme, aby se na Blanensku začalo s výstavbou co nejdříve. Rada kraje také vyzvala všechny zákonodárce zvolené na jižní Moravě, aby podpořili připomínky Jihomoravského kraje k návrhu takzvané dopravní superkoncepce ministerstva dopravy. Jde nám zejména o podporu přípravy a výstavby silnice R43 včetně její etapizace, silnice R52, silnice R55 a železničního uzlu Brno. To jsou klíčové dopravní stavby, které ovlivní atraktivitu regionu,“ uvedl hejtman Hašek.
Rada kraje současně vzala na vědomí informaci boskovického starosty Jaroslava Dohnálka, předsedy svazku obcí pro výstavbu R43, o přípravě petice na podporu výstavby silnice R43. „Počítáme s individuální podporou této petiční akce. Zatím bylo více slyšet hlasy odpůrců stavby, doufám, že během projednávání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje dojde také na hlasy těch, kteří výstavbu podporují“, dodal hejtman.
Náměstek hejtmana Stanislav Juránek informoval o trvajícím poklesu počtu žáků ve školách v celém regionu. „Optimalizaci škol budeme řešit nejen s řediteli škol, ale také se samosprávou. Připomínky z dnešního jednání rady projedná komise, kterou zřídilo zastupitelstvo. Všechny kroky pak schválí zastupitelstvo Jihomoravského kraje na podzim letošního roku“, zdůraznil náměstek Juránek.
Náměstek hejtmana Ivo Polák informoval, že byl spolu s radním Davidem Mackem pověřen koordinací prací na Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje. „Čekám, že při projednávání zazní i hlasy zastánců silnice R43,“ uvedl.
Blanenský starosta Lubomír Toufar vyjádřil potěšení, že Nemocnice Blansko bude platnou součástí koncepce lékařské péče. Ocenil také, že se do plánu dopravních staveb v kraji dostal průtah Lažánkami.
Starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek ocenil připravovanou koncepci lékařské péče. Jak řekl, jde o smysluplný krok, který zamezí možným třenicím mezi nemocnicemi v Boskovicích a Blansku. „Očekávám, že koncepce řekne, na co by se tyto nemocnice měly specializovat,“ řekl. „Svazek obcí nastartuje petiční akci k podpoře silnice R43. Mikroregion Malá Haná je například chudý především proto, že zde chybí potřebné dopravní napojení“. Uvedl, že petice vznikne do čtrnácti dnů, adresátem bude ministr dopravy a příslušné výbory sněmovny i senátu.
Starosta Letovic Vladimír Stejskal z jednání krajské rady vyzdvihl skutečnost, že hejtman Hašek zadal radním úkoly, které mají vést k stavbě autobusového terminálu v Letovicích, důležitém dopravním uzlu na hranicích kraje.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK