Hejtman Hašek podepsal s ministrem Hegerem dohodu o práci na koncepci lůžkové péče v kraji

Michal Hašek: Chceme dostupnou, kvalitní, bezpečnou a efektivní zdravotní péči ve veřejných nemocnicích

 

Předseda Asociace krajů ČR a jihomoravský hejtman Michal Hašek se dnes na jednání s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem, s ředitelem VZP Pavlem Horákem a s prezidentem Svazu zdravotních pojišťoven Jaromírem Gajdáčkem dohodl na spolupráci na vytvoření Koncepce sítě lůžkových zdravotnických zařízení Jihomoravského kraje.
Jihomoravský hejtman Michal Hašek po jednání uvedl: “Jihomoravský kraj připravuje spolu s odborníky koncepci jednotné lůžkové sítě bez ohledu na zřizovatele nemocnic již od roku 2009. Akce Děkujeme, odcházíme! pro nás znamenala hrozbu divoké restrukturalizace a té jsme se chtěli jako hejtmani vyhnout. Proto jsme se angažovali v dohodě lékařů a vlády. Nyní chceme provést řízenou restrukturalizaci. Koncepci zdravotnictví nebudou psát politici, ani hejtman Jihomoravského kraje, ale poradní sbor, který se bude skládat z téměř třech desítek odborníků, docentů, profesorů a dalších. Tato skupina bude za účasti zdravotních pojišťoven a Svazu pojišťoven připravovat materiál Koncepce lůžkové zdravotní péče Jihomoravského kraje.
Jsem rád, že součástí dohody je také závazek zdravotních pojišťoven, že pokud dojde k úsporám, tak tyto úspory nebudou znamenat mechanické seškrtání 10 000 lůžek, ale budou podloženy jasnými analýzami. Věřím tedy, že VZP předloží důkladnou analýzu, na základě které jasně vyspecifikujeme, jaká budou kritéria pro to, jakým způsobem bude změněn akutní lůžkový fond a to jak ve fakultních a v krajských nemocnicích, tak v nemocnicích, které zřizují města a obce. Současný fond představuje 9000 lůžek jen na jižní Moravě. 52% z nich je ve fakultních nemocnicích, třetinu spravuje jihomoravský kraj a další jsou ve vojenské nemocnici.
Našli jsme dohodu o proceduře vstupu. Dohoda znamená, že do 31. května vznikne, i s oponenturou jednotlivých dotčených zdravotních zařízeních, návrh základu zmíněné koncepce. Věřím, že tento návrh bude následně připomínkován pojišťovnami a dojde ke změně smluvních vztahů v souladu s tím, co bude dohodnuto. Již ve 2. pololetí roku by měly začít faktické kroky dohodnuté restrukturalizace. My nechceme lůžka mechanicky škrtat, ale chceme změnit část lůžkového fondu na lůžka následné péče, případně na lůžka sociální.
Děkuji ministrovi Hegerovi za odstartování pilotního konceptu.
Věřím, že po 31. květnu budeme mít dobrý výsledek, který přesvědčí i ostatní hejtmany a uzavřeme pak podobnou koordinační dohodu i za ostatní kraje. Zkušenosti z tohoto projektu předložím všem hejtmanům.
Děkuji i VZP a Svazu pojišťoven.”
foto JMKfoto JMKfoto JMK