Michal Hašek: Chceme, aby regionální operační programy existovaly i po roce 2014

Asociace krajů ČR zásadně nesouhlasí s vládou, aby regionální operační programy zanikly. Hejtmani odmítají centralizaci, ke které by došlo v případě zrušení regionálních rad soudržnosti.

“Trváme na tom, aby i do budoucna fungovaly regionální operační programy. V minulých letech byly v regionech vybudovány unikátní struktury, které se naučily administrovat, čerpat a monitorovat všechny programy, které šly v rámci ROP. Pokud bychom je zrušili, tak v budoucnu bude velice obtížné něco takového opět vybudovat,” uvedl na úterní tiskové konferenci předseda Asiociace krajů ČR a jihomoravský hejtman Michal Hašek.
Dnes patří regionální operační programy mezi nejlépe čerpající struktury z hlediska Evropských fondů. Z hlediska čerpání finančních prostředků v rámci první pětice nejrychleji čerpajících operačních programů v České republice, jsou čtyři z nich právě regionální operační programy. Postupně se bude evropská podpora utlumovat, Česká republika dosáhne maximálně na 70 % nynější finanční alokace. “Ta se přesune z oblasti podpory infrastruktury na podporu vědy, výzkumu a inovací a na budování znalostní politiky. V rámci toho chceme připravit konkrétní projekty v jednotlivých regionech,” doplnil Michal Hašek.

Předseda Asociace krajů dále uvedl: “Už dnes existují centra, která na takových inovacích, v rámci prostředků EU, pracují. Jihomoravský kraj jako jediný region v ČR a jako jediný ve spolupráci s Evropskou komisí investoval 100 mil. Kč, z toho 60 mil. z rozpočtu kraje a 40 mil z EU, na budování vědeckých týmů. Zhruba třicet vědců přišlo do Brna a stojí v čele dvou set lidí. Využíváme naplno vědecký potenciál brněnských univerzit a vysokých škola a propojujeme ho prostřednictvím jednotlivých výzkumných inkubátorů s praxí. Tzn. také s konkrétními firmami, abychom tento potenciál mohli zvyšovat.”
“Po roce 2013 bude nutné zvýšit konkurenceschopnost regionů. Neexistuje zde univerzální řešení. Aby byla pomoc regionům účinná, musí být šitá na míru danému území,“ řekl Radko Martínek, který byl za Asociaci krajů ČR nominován hlavním vyjednavačem s Evropskou komisí v otázkách financování projektů od roku 2014. „Regiony by měly porovnat úroveň své vyspělosti podle jedenácti konkrétních oblastí, jako je infrastruktura, kvalita základního a středoškolského vzdělávání, efektivita práce, velikost trhu, inovace, sofistikovanost podnikání a další. Tam, kde budou zaostávat, chceme směřovat evropské dotace,“ pokračoval Radko Martínek.

Podobný model vytvořila Evropská komise pro všechny regiony soudržnosti označené NUTS II v Páté kohezní zprávě vydané na konci loňského roku. „V novém programovacím období musí dojít k posunu. Je třeba, aby se regiony připravily na to, že budou unijní prostředky postupně ubývat. Chceme podporovat inovativní projekty, regiony by se měly naučit kombinovat dotace s jinými finančními nástroji,“ vysvětlil Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR. Ten se s Radko Martínkem shodl na tom, že je třeba zachovat regionální operační programy i v následujícím programovacím období.