24. 2. 2011 Demografický vývoj si žádá změny v síti škol

Krajské zastupitelstvo dnes na návrh hejtmana Michala Haška zrušilo lednové rozhodnutí Rady Jihomoravského kraje, kterým se redukoval počet osmiletých tříd gymnázií v kraji o jedenáct. Hejtman Hašek již v závěru ledna využil své pravomoci a výkon zmíněného rozhodnutí pozastavil s ohledem na blížící se termín vyhlášení a zveřejnění kritérií pro přijímací řízení do prvních ročníků středních škol. „Nechtěl jsem, aby panovala nejistota, mohly by nás čekat soudní spory kvůli přijímacímu řízení,“ řekl dnes na jednání zastupitelstva. Zdůraznil přitom, že toto rozhodnutí nezastavuje proces optimalizace středního školství. Dnes hejtman Hašek informoval, že ustaví pracovní komisi, do které budou jmenováni zástupci všech politických klubů krajského zastupitelstva. Ta má připravit potřebné podklady pro jednání zastupitelů nejpozději do září letošního roku.
Náměstek hejtmana Stanislav Juránek informoval zastupitele o demografickém vývoji. Zatímco v 70. letech se v kraji rodilo 20 tisíc dětí ročně, na začátku tisíciletí to byla jen polovina. Střední školy jsou dnes naplněny ze 75 procent a postupně klesá. Ani v roce 2025 se kraj nedostane, navzdory populačnímu boomu posledních let, na letošní úroveň. V Praxi to znamená, že by mělo zaniknout 16-20 škol o velikosti kolem 500 až 600 žáků, přičemž redukce se musí týkat všech typů středních škol, nikoli jen osmiletých gymnázií. Na těch by podle doporučení ministerstva školství mělo studovat zhruba pět procent populačního ročníku, kraj ovšem bude redukovat kapacity tak, aby ve zbývajících třídách mohlo zůstat osm procent dětí. To představuje zrušení zhruba devíti osmiletých tříd. Podle Juránka by měly změny na školách počítat s určitou rezervou pro případ, že by počet obyvatel kraje rostl v důsledku migrace.