23. 2. 2011 Michal Hašek: Kraje memorandum s lékaři vždy podporovaly a nyní jej naplňují

Asociace krajů České republiky a všichni hejtmani stáli vždy na straně dohody ministra zdravotnictví Leoše Hegera a lékařů. Po celou dobu vyjednávání to byla AKČR, která se nemalou měrou podílela na moderování diskuse mezi oběma stranami a hejtmani významným způsobem přispěli k vyřešení a zažehnání krize v českém zdravotnictví. Stejně odpovědně a poctivě nyní kraje a jejich hejtmani postupují v naplňování dohody na úrovni krajských nemocnic. Na základě údajů, které Asociaci krajů poskytly s výjimkou Středočeského kraje všechny regiony, bylo zahájeno bezproblémové stahování výpovědí. K dnešnímu dni jich bylo staženo více než 1 500 a další stažení výpovědí je avizováno po jednání vlády. Žádný z krajů nesignalizuje závažnější problém v procesu zpětvzetí výpovědí, mimo jednu nemocnici v Uherském Hradišti. V desítkách nemocnic po celé České republice se nám tak podařilo zabezpečit bezproblémový průběh naplnění memoranda a v žádné z krajských nemocnic s jedinou výjimkou nedochází k problémům. Jsem si však plně vědom nepříjemné situace v této nemocnici a s hejtmanem Zlínského kraje Mišákem na vyřešení tohoto problému plně spolupracuji. Chtěl bych proto vyzvat kolegy Ratha a Engela, aby namísto hysterických a na pravdě se nezakládajících výkřiků do médií raději pomohli již definitivně zažehnat krizi ve zdravotnictví a k naplnění memoranda, na jehož vytvoření a uvedení do života jsme s panem Engelem spolupracovali.

 

Michal Hašek
předseda Asociace krajů České republiky
a hejtman Jihomoravského kraje