23. 2. 2011 Domov pro seniory v Zastávce se rozroste

Hašek: Nezadlužujeme děti a vnuky. Staráme se o důstojný podzim života jejich rodičů

Poklepáním základního kamene v areálu Domova pro seniory v Zastávce u Brna byla dnes symbolicky zahájena stavba, jež rozšíří kapacitu tohoto zařízení o 48 lůžek. Do nového pavilonu, který zde má vyrůst za 250 dní, budou umístěni klienti s těžšími formami demencí a se syndromem Alzheimerovy choroby, vyžadující intenzívnější péči. Pro zajištění péče v nové části domova se zvýší počet zaměstnanců o 28 a počet klientů na jednoho pracovníka přímé sociální péče se sníží na dva.
Na stavební část pavilonu vynaloží Jihomoravský kraj 58 milionů korun, celkové náklady projektu včetně demoličních prací, propojení současného objektu domova s novým pavilonem, terénních úprav okolí i vnitřního vybavení objektu dosáhnou 78 milionů korun.
Jak zdůraznil hejtman kraje Michal Hašek, položení základního kamene v Zastávce u Brna zahájilo sérii deseti podobných investičních akcí ve všech okresech kraje, kde rekonstrukcí či dostavbou dosavadních a výstavbou nových zařízení pro seniory vznikne 545 nových lůžek, z toho polovina pro klienty vyžadující zvýšenou péči. Vzhledem k demografickému vývoji a stále rostoucímu počtu osob s různě závažnými stavy demencí v ČR i v celé Evropě se těžiště péče o seniory stále více přesouvá do domovů se zvláštním režimem, které pečují o klienty s různě těžkými stavy demence.
„Před dvěma lety jsme vyjednali za podpory všech stran v krajském zastupitelstvu možnost úvěrového financování výstavby kapacit sociální péče na jižní Moravě. Jsme jediný kraj v ČR, který bude takto investovat téměř 900 milionů korun. Jsem rád, že se nám tuto prioritu podaří splnit již v tomto volebním období. První etapa představuje letos zahajované novostavby v Zastávce u Brna, Blansku, Kyjově a Bučovicích a kompletní rekonstrukci domova pro seniory v Plavči na Znojemsku. Druhá etapa, zahajovaná na přelomu letošního a příštího roku, zahrne nové kapacity v Újezdě u Brna, Hustopečích, na Tomešově ulici v Brně, v Miroslavi a Ivančicích,“ řekl hejtman Michal Hašek a dodal, že se tak podaří snížit deficit lůžek především na odděleních se zvláštním režimem pro uživatele s vysokým stupněm závislosti na péči.
V této souvislosti hejtman odmítl názory, že současné vedení kraje takovými „neproduktivními“ investicemi zadlužuje naše děti a vnoučata. „Musím říci za všechny slušné politiky ze všech politických stran, že je to přesně naopak. Jsem hrdý na to, že současné vedení kraje svým rozhodnutím vybudovat a posílit kapacity péče o seniory v kraji dělá přesně to, co by měly dělat zodpovědné děti ve vztahu ke svým rodičům a prarodičům. Tedy zajistit jim důstojné podmínky pro podzim života. Kraj investuje tyto prostředky také proto, že v některých případech se děti prostě nemohou, ale nezřídka ani nechtějí postarat o své rodiče. V takovém případě je samozřejmě na řadě veřejná sféra – kraj, neziskový sektor a další zřizovatelé takových zařízení,“ dodal hejtman..
Předseda finančního výboru krajského zastupitelstva Zdeněk Dufek připomněl, že právě díky kvalitní koncepci, připravené krajským odborem sociálních věcí, bylo jednání o zařazení těchto investic do úvěrového programu Evropské investiční banky bezproblémové. Radní kraje Jiří Altman informoval, že Jihomoravský kraj se jako jediný z regionů ČR rozhodl zaměřit na péči o občany se syndromem demence a s Alzheimerovou chorobou. „Navázali jsme přímou spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností a s Univerzitou Karlovou. Analyzují situaci v našich domovech, radí nám jak nejlépe uzpůsobit chod zařízení pro klienty s tímto postižením. Kraj má šanci dostat se na špičku v této péči,“ řekl Altman.
Domov pro seniory v Zastávce u Brna vznikl v roce 1989, kdy byla současná hlavní budova tohoto zařízení dostavěna. Od té doby poskytuje sociální služby pro široké okolí. K zařízení patří i budova penzionu pro seniory ve Zbýšově. Organizace má registrovány dvě služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Je držitelem certifikátu Standardizace nutriční péče a certifikátu Pracoviště bazální stimulace. Nyní usiluje o certifikát Vážka, který udílí Česká alzheimerovská společnost těm zařízením, jež prokazují vysokou kvalitu péče o klienty s demencemi. Jak informoval jeho ředitel Vilém Buriánek, základními principy zařízení jsou individuální péče realizovaná tzv. klíčovými pracovníky, plánování péče podle představ klientů, začleňování klientů do sociálního prostředí a ochrana jejich práv. Nyní má zařízení 127 lůžek, z toho 92 v Domově se zvláštním režimem.
Nový pavilon bude mít podlaží s pokoji a dalšími prostorami pro ubytování klientů a péči o ně. Kapacita domova se zvýší o 48 lůžek. Investiční záměr včetně podkladů k výběrovému řízení schválila Rada JMK v říjnu minulého roku, ze šesti firem, přihlášených do výběrového řízení, se jako první umístila společnost Frama s.r.o. Staveniště jí bylo předáno 17. ledna. V současné době Jihomoravský kraj disponuje celkem 3171 lůžky v pobytových službách pro seniory (domovy pro seniory, zvláštní režim, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, pečovatelská služba), z toho 1100 lůžek připadá na domovy se zvláštním režimem.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK