Do odvolání nebudou žadatelům o dotace zasílány notifikační emaily v systému KEVIS.

Dotační program "Podpora včelařství" pro rok 2011

Podávání žádostí bylo ukončeno ke dni 29.04.2011 

 

Úplné znění dotačního programu (pdf; 164 kB), únor 2011

 

Dokumenty k vyúčtování dotace:

Vzor závěrečné zprávy (doc; 34 kB), říjen 2011

Formulář finančního vyúčtování - DT 1 (doc; 49 kB), říjen 2011

Formulář finančního vyúčtování - DT 2 (doc; 49 kB), říjen 2011

Čestné prohlášení o likvidaci starých úlů (doc; 32 kB), říjen 2011, předkládají zájmoví včelaři, kteří dotaci použili na obnovu úlového vybavení

Potvrzení o stavu včelstev 2010 - 2011 (doc; 34 kB), říjen 2011, předkládají zájmoví včelaři, kteří dotaci použili k navýšení stavu včelstev

 

 Přehled zpracování

DT podané žádostí vyřazené žádosti žádostí k posouzení schválené dotace
1 291 29 262 169
2 21 0 21 21
celkem 312 29 283 190

 

 

DT 1 - Podpora zájmového včelařství -Přehled příjemců dotace (pdf; 144 kB), červen 2011

 

DT 2 - Rozvoj volnočasových aktivit mládeže - Přehled příjemců dotace (pdf; 72 kB), červen 2011