18. 2. 2011 Návrhy na vyhlášení přírodních památek schváleny

Návrhy na vyhlášení devíti přírodních památek na území Jihomoravského kraje schválila na svém čtvrtečním zasedání rada kraje.
Jak informoval náměstek hejtmana Ivo Polák, jde o přírodní památku Žebětín v katastrálním území Dolních Kounic, přírodní památku Biskoupský kopec v katastrálním území Biskoupek, přírodní památku Na lesní horce v kastastrálním území Čebína, přírodní památku Pánov u Hodonína, přírodní památku Špidláky v katastrálním území Čejče, Čejkovic a Mutěnic, přírodní památku Velický hliník v katastrálním území Velké nad Veličkou , přírodní památku Zápověď u Karlína, přírodní památku Louky pod Kumstátem v katastrálním území Krumvíře a přírodní památku Zimarky v katastrálním území Velkých Bílovic.
Zčásti jde o lokality zařazené do národního seznamu významných lokalit již nařízením vlády z roku 2005, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit (zde půjde o nové územní vymezení a upřesnění předmětu ochrany), zčásti jde o vyhlášení zcela nových chráněných lokalit.
Podle Iva Poláka jde o rozsahem nevelké, ale z hlediska chráněných druhů a endemitů velmi významné lokality. V prvních třech případech jde zejména o výskyt koniklece velkokvětého, v dalších případech o panonské stepní trávníky na písku, otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem a psinečkem, o populace zvláště chráněných a evropsky významných druhů rostlin (například pelyňku Pančičova, katránu tatarského, hadince nachového, srpice karbincolisté, lýkovce vonného, koniklece velkokvětého) a dalších vzácných druhů rostlin, ale i živočichů, například střevlíka uherského, chrobáka jednorohého, pěnice vlašské, stakapouda prostředního, kuňky žlutobřiché. Podle zákona, který stanoví evropsky významné lokality, přistupuje Jihomoravský kraj k návrhům na vyhlášení přírodních památek.