17. 2. 2011 Jihomoravský kraj přilákal dalších 13 špičkových vědců (+ video)

Dnes odpoledne hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek poprvé představil tým 13 zahraničních a reintegrujících se českých vědců, kteří díky dotačnímu programu SoMoPro budou pracovat na špičkových projektech vědeckovýzkumných pracovišť jižní Moravy. Jihomoravský kraj tak v rámci programu SoMoPro získá nové mezinárodní vědecké kapacity, které by jinak pracovaly pro uznávané instituce v zahraničí.
Program financovaný z 60 procent Jihomoravským krajem je v Evropě unikátní a díky jeho dosavadnímu úspěchu byla navíc vybrána další třináctka vědců. Administrátorem projektu je Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM). Vědci na financování projektů včetně pořízení laboratorního zařízení, materiálů, úhrad energií atd. získají 3,9 mil. eur. SoMoPro je unikátní regionální grantový program, jehož cílem je přilákat zahraniční vědce a reintegrovat české vědce do Jihomoravského kraje. Dnes byli poprvé představeni jako tým, jenž má napomoci pozvednutí úrovně vědecké excelence v Jihomoravském kraji.
„Program SoMoPro má významnou roli pro zajištění udržitelného ekonomického růstu a rozvoje Jihomoravského kraje v příštích letech. Pomáhá souběžnému rozvoji tří důležitých oblastí – lidského a intelektuálního kapitálu, vědecké infrastruktury i co nejlepších podmínek pro vědu a výzkum. Jsem přesvědčen, že i díky tomuto programu se Jihomoravský kraj stane jedním z nejvíce inovativnějších regionů v Evropě. I do budoucna pro nás věda, výzkum a inovace budou velkou regionální prioritou ,“ konstatoval hejtman JMK Michal Hašek.
Kraji jde především o podporu přírodovědných, lékařských a technických oborů. Vědci se tak věnují například vývoji programu, díky němuž bude počítač schopen rozpoznat a poslechnout hlas a jazyk konkrétního řečníka, nebo vývoji algoritmů pro kvantový počítač, na kterém bude jednou možné simulovat například pochody, které se odehrávají v mozku.
„SoMoPro je jeden z významných projektů, který vychází z naší Regionální inovační strategie,“ zdůraznil náměstek hejtmana Václav Božek. „ Ještě před tím, než byl spolufinancován z Evropské unie, udělal Jihomoravský kraj vlastní pilotní projekt, kde si ověřil možnost lákání vědců ze zahraničí a posílil vědecký potenciál na jižní Moravě. Jsem rád, že tento projekt byl úspěšný a že uspěl i z hlediska financování Evropské unie," dodal náměstek hejtmana.
Ředitel Jihomoravského centra mezinárodní mobility Miloš Šifalda uvedl, že vybraná třináctka vědců se nachází na vrcholu své kariéry. „Jsou to zkušení výzkumníci, jejichž práce v Jihomoravském kraji představuje zásadní přenos nových znalostí do regionu, a tím ekonomický přínos i zvýšení prestiže pro celou oblast. Budou spolupracovat s moravskými vědci a někteří z nich budou i vyučovat studenty na brněnských univerzitách,“ uvedl Šifalda
SoMoPro je jediným regionálním grantovým programem svého druhu v ČR. Kofinancování 40 % z Evropské unie získalo v otevřené soutěži vedle takových institucí, jako je Alexander von Humboldt Foundation. Zároveň je SoMoPro jedním ze dvou grantových schémat, které Evropská unie finančně podpořila v nových členských zemích.
 

 

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK

foto JMKfoto JMKfoto JMK