17. 2. 2011 Schválen dotační program podpory včelařů

Rada Jihomoravského kraje na svém čtvrtečním jednání schválila dotační program „Podpora včelařství“ pro rok 2011. V rámci dotačního programu byly vypsány dva dotační tituly - podpora zájmového včelařství a rozvoj volnočasových aktivit mládeže.
„První dotační titul je určen přímo pro jednotlivé včelaře – fyzické osoby a má sloužit zejména na obnovu a rozšíření včelařského vybavení. Pro ně jsme vyčlenili celkem 1,6 milionu korun," uvedl náměstek hejtmana Ivo Polák. „Druhý titul podpoří zejména včelařské kroužky mládeže a má sloužit zejména na rozšíření včelařského vybavení, propagační a informační činnost. Pro tuto oblast bylo vyčleněno 400 000 korun,“ dodal.
Podrobné informace o dotačním programu budou zveřejněny na webu Jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz  v části Granty a dotace.
foto JMK