16. 2. 2011 Prohlášení Michala Haška k dnešnímu rozhodnutí LOK

Zvítězil rozum nad emocemi

„Dnešní rozhodnutí Lékařského odborového klubu podpořit vyjednané memorandum s vládou ČR jménem Asociace krajů ČR velmi vítám. Zvítězil rozum a odpovědnost nad emocemi. Věřím, že i vláda potvrdí memorandum co nejdříve, že lékaři stáhnou výpovědi a situace se začne vracet do normálu. Chci poděkovat všem, kteří se na kompromisní dohodě podíleli, a to především za pacienty, kteří by byli jinak ohroženi v poskytování akutní zdravotní péče. Jménem krajů budu po podpisu memoranda zástupci vlády a Lékařského odborového klubu garantovat jeho naplnění v krajských nemocnicích,“ řekl dnes bezprostředně po vyhlášení výsledků jednání Lékařského odborového klubu v Praze jihomoravský hejtman a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek.
Dodal, že kdyby dnes nedošlo k dohodě, nejpozději do 48 hodin by se muselo začít s realizací krizových opatření a od 1. března by nastoupily také krizové scénáře. Informoval, že na zítřejší dopoledne svolal bezpečnostní radu kraje, protože nebyl zřejmý výsledek jednání v Praze. „Bezpečnostní rada kraje nyní pouze projedná aktuální stav přípravy krizových opatření. Ještě dnes večer budu telefonicky jednat s ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem a s představiteli LOK o tom, v jakém časovém horizontu dojde skutečně k podpisu memoranda. Teprve až lékaři začnou brát zpět své výpovědi, bude to oficiální potvrzení pro každého ředitele nemocnice, že konkrétní lékaři budou 1. března skutečně na svém místě. Tím teprve skončí příprava krizových scénářů,“ konstatoval jihomoravský hejtman a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek.
Hejtman zdůraznil, že dnešní dohoda mezi vládou a Lékařským odborovým klubem nijak nezastavuje práci na koncepci jihomoravského zdravotnictví, na které se hejtman dohodl s ministrem zdravotnictví při jeho lednové návštěvě Brna. „Požádám ministra, aby během příštích 14 dnů navštívil v Brně jednání mého poradního sboru pro koncepci jihomoravské medicíny, aby skutečně do dvou až tří měsíců mohl být na stole návrh této koncepce. Abychom mohli navrhnout jasné parametry pro restrukturalizaci lůžkové sítě ve veřejných nemocnicích a abychom měli garanci, že ušetřené prostředky ponechají zdravotní pojišťovny v jihomoravském zdravotnictví. Připomínám, že vedle lékařů pracují v nemocnicích také tisíce dalších pracovníků. O nich dnes schválené memorandum nejedná. Pokud v budoucnu naše kroky povedou k úsporám lůžkového fondu, aniž by omezily dostupnost a kvalitu lůžkové péče, pak peníze z takových úspor budeme směřovat i do odměňování nelékařských zaměstnanců našich nemocnic,“ dodal hejtman.
Podle Michala Haška dnešní dohoda otevírá prostor pro dohodnutou restrukturalizaci lůžkového fondu, nikoli pro divokou redukci, která hrozila po prvním březnu v případě odchodu lékařů.
foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK