Informace č.j.: JMK 8447/2011

Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

 

ČJ. Sp.Zn. Vyřizuje/linka Brno
JMK 8447/2011 S-JMK 8447/2011 OKH Mgr. Rouzková/541658855 1.2.2011

„Žádost o informace podle zákona 106/99 – svolání 99 a 100 RJMK“- elektronické poskytnutí informace

Vážení,
dne 18.1.2011 byla na elektronickou podatelnu Jihomoravského kraje a jeho orgánů (dále jen „povinný subjekt“) doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) s názvem „Žádost o informace dle zákona 106/99 – svolání 99 a 100 RJMK“ (dále jen „Žádost“).

V elektronické podobě Vám v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., zasíláme informace, a to:

k písm. a) žádosti: Svolání na 99. RJMK bylo na webu JMK zveřejněno ve dnech 4.—7.1.2011 (rtf, 82 kB), svolání na 100. RJMK bylo na webu JMK zveřejněno ve dnech 4.—10.1.2011 (rtf, 169 kB)
k písm. b) žádosti: předmětná svolání v el. verzi,
k písm. c) žádosti Vám zasíláme rozhodnutí povinného subjektu ze dne 1.2.2011, č.j. JMK 15669/2011.

Žádné další informace ve smyslu ust. § 3 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., k Vaší Žádosti povinný subjekt nemá a není ani povinen takové informace mít.

S pozdravem

Otisk razítka Mgr. Šárka Rouzková v.r.
pověřená vedením odboru
kancelář hejtmana


IČ DIČ Telefon Fax E-mail Internet
70888337 CZ70888337 541651233 541651289 posta@kr-jihomoravsky.cz www.kr-jihomoravsky.cz