15. 2. 2011 LOK zítra fakticky rozhodne o budoucnosti českého veřejného zdravotnictví

S velkým napětím očekávám zítřejší jednání a zejména rozhodnutí funkcionářů Lékařského odborového klubu o tom, zda akceptují v pondělí zformulovaný návrh memoranda o budoucnosti českého zdravotnictví. V uplynulých měsících jsem já i ostatní hejtmani opakovaně vyjadřoval pochopení pro systémové požadavky na reformu českého zdravotnictví a jeho financování, zároveň jsme apelovali na vládu i lékaře se žádostí o dohodu, aby nedošlo od 1. března ke krizi akutní nemocniční péče ve veřejných nemocnicích po celé ČR. V pondělí jsem se za hejtmany účastnil několikahodinového tvrdého, ale zároveň korektního jednání mezi ministrem Hegerem a lékařskými odboráři. Vyjednávací lékaři dosáhli před několika týdny těžko předpokládatelného výsledku – formou zvýšení tarifních platů dostanou ještě letos cca 2 mld. Kč ( nárůst platu o 14% ). Příští rok další zvýšení o 10% a cílový stav v roce 2013 v rozpětí 1,5 – 3 násobku průměrné mzdy v ČR při maximálně 8 hodinách přesčasů týdně v souladu s evropskými standardy. Vím, že požadavky LOKu byly pro letošní rok v otázce částek navýšení tarifu vyšší, ale předjednaná dohoda je logicky kompromisem.

Zástupci LOKu z celé ČR však svým hlasováním ve středu nebudou rozhodovat jen o navržené dohodě a částkách navýšení tarifních tabulek. Budou za 10 milionů občanů ČR rozhodovat o budoucí podobě českého veřejného zdravotnictví. Budou rozhodovat mezi koncepční diskusí a debatou o případné restrukturalizaci lůžkového fondu českých veřejných nemocnic, která bezpochyby přinese bez zhoršení kvality a dostupnosti veřejného zdravotnictví úspory použitelné i na budoucí zlepšování odměňování všech zaměstnanců ve veřejných nemocnicích nebo mezi „náhlou smrtí“ řady nemocničních oddělení i některých nemocnic, což prakticky znamená divokou restrukturalizaci bez možnosti diskuse zřizovatelů – krajů, měst i státu o parametrech změny lůžkového fondu. Na jednoho lékaře se váže cca 7-9 dalších zdravotnických i nezdravotnických pracovníků nemocnic, kteří v případě nepřijetí dohody budou fakticky bez jakékoliv možnosti tuto situaci ovlivnit existenčně ohroženi, mluvím o desítkách tisíc lidí po celé ČR, kteří budou nuceni v důsledku trvalého odchodu lékařů řešit v horizontu týdnů svoji další budoucnost.

Nejdůležitější je samozřejmě dopad na pacienty. Marketinkový slogan akce lékařů Náš exodus – Váš exitus může nabrat obludně realistickou podobu. Skutečně připouštějí lékaři možnost ohrožení lidských životů jako cenu za jejich požadavky? Slýchám od lékařů větu „Jsme odhodlaní to dotáhnout až do konce“. Když se ptám, co je tím koncem, následuje mrazivé ticho… Jménem Asociace krajů i jménem svým vyzývám proto ještě jednou lékařské odboráře, aby zítra přijali nabízený kompromis, který možná v některých bodech nedosahuje na 100% očekávané parametry, ale v souhrnu představuje podle mého názoru pro drtivou většinu účastníků akce Děkujeme, odcházíme, rozumné východisko z celé situace. Za kraje jsem připraven v případě schválení dohody garantovat její naplnění v krajských nemocnicích. Pokud zítra zástupci LOKu dohodu neschválí, padá možnost pro pacienty bezpečného a pro veřejné finance ČR nejlevnějšího řešení situace, bude to bohužel prakticky asistovaná sebevražda nynějšího českého veřejného zdravotnictví. Zaznělo už mnoho apelu na etiku, morálku, profesionální čest lékařů i Hippokratovu přísahu. Moje prosba na závěr Vám lékařům LOKu – zítra nebudete zvedat ruku sami za sebe či vaše lékaře, budete rozhodovat o desítkách tisíc vašich přátel, kolegů, známých z Vašich nemocnic, budete rozhodovat o všech lidech, kteří budou potřebovat akutní zdravotní péči od půlnoci 28. února v nemocnicích po celé zemi. Dejte nám všem i sobě zítra šanci.

 

Michal Hašek

předseda Asociace krajů ČR