15. 2. 2011 Hejtman jmenoval JUDr. Věru Vojáčkovou ředitelkou krajského úřadu

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek dnes uvedl do funkce ředitelku Krajského úřadu Jihomoravského kraje JUDr. Věru Vojáčkovou, kterou se souhlasem ministra vnitra Radka Johna jmenoval s platností od 15. února.
Před vedoucími odborů krajského úřadu a před svými náměstky vyjádřil hejtman Věře Vojáčkové svoji osobní podporu a popřál jí, aby v nové pozici úspěšně navázala na první desetiletí krajského úřadu, jehož výsledky, potvrzené četnými cenami a diplomy, patří k nejlepším v republice.
Věra Vojáčková zvítězila ve výběrovém řízení, ve kterém dokázala zúročit perfektní znalosti úřadu, který před deseti lety spoluzakládala a kde pracovala jako vedoucí odboru Kancelář ředitele. Po loňském odchodu ředitele Jiřího Crhy byla pověřena řízením úřadu, jehož výkonová laťka, jak zdůraznil hejtman, je „umístěna opravdu vysoko“.
Nová ředitelka poděkovala za důvěru a ujistila, že pod jejím vedením bude úřad svým zákazníkům – ať jsou to volené orgány kraje, obce, příspěvkové organizace či občané - nadále poskytovat služby na nejvyšší profesionální úrovni.
JUDr. Věra Vojáčková má dlouholeté zkušenosti z práce ve veřejné správě. Na Krajský úřad Jihomoravského kraje přišla v roce 2001, předtím působila od roku 1995 na Okresním úřadu v Blansku.

V odpoledních hodinách zavítal hejtman Michal Hašek s novou ředitelkou krajského úřadu Věrou Vojáčkovou na brněnskou Novou radnici. S primátorem města Romanem Onderkou a tajemníkem brněnského magistrátu Pavlem Loutockým hovořili o další spolupráci Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna.

foto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMKfoto JMK

foto JMKfoto JMKfoto JMK