14. 2. 2011 Hašek: Středa rozhodne o českém zdravotnictví

Za Asociaci krajů ČR se dnes její šéf Michal Hašek zúčastnil jednání ministra zdravotnictví Leoše Hegera s lékařskými odboráři, které hledalo kompromisní řešení hrozící krize akutní zdravotní péče po odboráři plánovaném odchodu čtyř tisíc lékařů z veřejných nemocnic.
Asociace krajů opakovaně vyzývala vládu i odboráře k jednání. Doporučila vrátit do systému financování nemocnic dvě miliardy korun, které od ledna 2011 odebírala ministrem Hegerem vydaná tzv. úhradová vyhláška. Tyto prostředky dnes připravený návrh dohody určuje na zvýšení tarifních platů lékařů o 5 - 8 tisíc korun měsíčně v roce 2011 (nárůst o 14 %), v roce 2012 počítá s dalším růstem platů lékařů o 10 % a cílovým stavem v roce 2013 je tarifní plat lékaře ve výši 1,5 - 3násobku průměrného platu v ČR. Dohoda počítá se zapojením České lékařské komory, Lékařského odborového klubu a dalších subjektů do reformy zdravotnictví.
Hejtman Hašek po dnešní videokonferenci hejtmanů nabídl garance lékařům za realizaci navržené dohody v krajských nemocnicích. „Dnešní návrh dohody je kompromisem, který se rodil těžce. Vyzývám lékaře, aby ve středu dohodu podpořili a ukončili tak období nejistoty, ve které je teď celá Česká republika, pacienti, vláda i hejtmani, prostě my všichni. Jednoznačně preferuji tuto dohodu v zájmu pacientů před krizovými scénáři, které hrozí prvního března při hromadných odchodech lékařů,“ dodal Michal Hašek.