8. 2. 2011 Michal Hašek: Vyzýváme vládu Petra Nečase, aby se s lékaři dohodla

Bezpečnostní rada státu dnes jednala s hejtmany o současné situaci ve zdravotnictví. Otázkou jednání, kterého se zúčastnilo všech 14 hejtmanů, bylo zajištění zdravotní péče a vytvoření krizového plánu po 1. březnu 2011, kdy z nemocnic odejde velká část lékařů. Předseda asociace krajů Michal Hašek po jednání uvedl: "Vyzvali jsme vládu premiéra Nečase, aby se s lékaři a s lékařskými odbory dohodla. Jen tak nebudou ohroženy životy pacientů."

 

Asociace krajů ČR v čele s předsedou Michalem Haškem, navrhla 4 konkrétní opatření, která jsou realizovatelná v krátké době:
 

1. Zvýšení záloh pro regionální nemocnice už od března letošního roku v platbách od zdravotních pojišťoven.

2. Zrušení zbytečných a komplikovaných smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami, zejména tzv. přílohy č. 2, kterou musely podepsat všechny nemocnice a která nás zbytečně svazuje v řešení celé situace.

3. Vytvoření jednoduché a jednotné tarifní tabulky pro odměňování lékařů ve všech typech veřejných nemocnic, tzn. jak státních, tak krajských nebo městských. Se závazkem, že kraje jsou schopny takovýto systém v krátké době zavést také v nemocnicích, které mají právní formu obchodních společností. Podmínkou je, že takováto jednoduchá tarifní tabulka bude obsahovat navýšení platů pro lékaře v té tarifní části a to od 5 do 8 tisíc korun.

4. Vytvoření jednotného lůžkového fondu v nemocnicích.

 

„Pokud budou naplněna tato opatření, myslíme si, že přispějí ke zklidnění situace, ke stabilizaci a dají nám pak šanci, abychom se jako kraje ČR také podíleli na vytváření budoucí podoby českého zdravotnictví. Abychom v příštích měsících mohli komunikovat s vládou nad budoucí podobou lůžkové péče. Chci zdůraznit, že hejtmani jednají v zájmu občanů. My máme pochopení pro systémové požadavky, se kterými přišli lékaři ve svých 13 bodech již před 9 měsíci. Zároveň ale dnes jménem všech hejtmanů vyzývám všechny lékaře, kteří podali výpovědi v českých nemocnicích, aby změnili formu svého protestu,“ uvedl Michal Hašek a současně jménem hejtmanů vyzval lékaře: „My, hejtmani, podporujeme oprávněné systémové požadavky, ale apeluje na lékaře, stáhněte výpovědi a přijďte po 1. březnu do práce a plňte svoje životní poslání. Prosím, chraňte naše zdraví, zachraňujte naše životy, starejte se o občany ČR.“
Hejtmani vládě taktéž připomněli, že zázračné nalezení 2 mld. Kč na platy je pouze navrácení původního objemu peněz, který vláda škrtla na počátku tohoto roku a teď je do systému vrací. Pouze vytvořením jednotné a jednoduché tarifní tabulky lze garantovat, že tyto 2 mld. Kč budou použity pouze na zvýšení platů. Situace v mnoha našich nemocnicích na základě informací, které kraje monitorují v rámci svých kompetencí, v případě, že dojde k odchodu lékařů, bude znamenat omezení rozsahu poskytované péče pro pacienty. „Jediná možná a také nejlevnější varianta řešení krizového stavu je dohoda vlády s lékaři. Jakékoliv krizové řešení, mimo dohodu, je méně bezpečné pro pacienty," dodal Michal Hašek na závěr.