7. 2. 2011 Prohlášení předsedy Asociace krajů ČR Michala Haška k situaci ve zdravotnictví

Po dnešním jednání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje žádám vládu České republiky i lékaře, aby se co nejdříve znovu sešli u jednacího stolu a trpělivě dále hledali dohodu, která odvrátí hrozící kolaps akutní zdravotní péče od 1. března tohoto roku. Požadavky lékařů na systémové změny ve zdravotnictví, které přinesou potřebné úspory i zkvalitnění péče, jednoznačně podporuji.
Zároveň se však v zájmu občanů našeho kraje a všech pacientů obracím na lékaře, kteří podali v rámci akce „Děkujeme, odcházíme“ výpovědi z pracovních poměrů v nemocnicích Jihomoravského kraje: Prosím přijďte 1. března do práce., Naplňujte dále vaše životní poslání, chraňte naše zdraví a zachraňujte životy.
Za sebe i za Jihomoravský kraj slibuji, že uděláme maximum pro to, aby byly vaše požadavky na reformu českého zdravotnictví, včetně spravedlivějšího odměňování všech pracovníků ve zdravotnictví, vládou věrohodným způsobem garantovány a postupně naplňovány.

 

Mgr. Michal Hašek
Předseda Asociace krajů ČR