7. 2. 2011 Bezpečnostní rada JMK projednala plán příprav na zajištění akutní lůžkové péče po 1. březnu 2011

 Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje zahájila konkrétní přípravu na zajištění nemocniční zdravotnické péče po 1. březnu 2011, kdy lůžková zdravotnická zařízení kraje i státu na území regionu hodlá opustit více než 500 lékařů v rámci akce Děkujeme, odcházíme.

Bezpečnostní rada kraje se dnes, za účasti ředitelů všech nemocnic z jižní Moravy, seznámila s aktuálním stavem v nemocnicích na území kraje. Bezpečnostní radou Jihomoravského kraje byl také nastaven způsob a systém monitorování aktuálního vývoje situace v krajském zdravotnictví a projednán model zabezpečení zdravotnické péče. Projednány byly i nástroje a metody nastavení komunikace s veřejností a zabezpečení její maximální informovanosti.

„Byl jsem podrobně informován řediteli nemocnic o stavu výpovědí a jejich možnostech poskytování zdravotní péče v případě, že všichni lékaři, kteří podali výpověď, opravdu odejdou. Ředitelé nemocnic také předložili plány zabezpečení zdravotní péče v jednotlivých nemocnicích. Na základě těchto informací bude v následujících dnech připraven podrobný plán poskytované péče v Jihomoravském kraji po 1. březnu 2011,“ řekl po jednání Bezpečnostní rady Jihomoravského kraje hejtman Michal Hašek.

Na základě podrobných zpráv, které bezpečnostní radě kraje předložili ředitelé nemocnic na území Jihomoravského kraje, byl aktualizován počet podaných výpovědí a počet rušených lůžek v případě odchodu všech lékařů. K 7. únoru je v jihomoravských nemocnicích podalo z celkového počtu 2888 lékařů 527 výpověď a jejich odchod by způsobil omezení provozu o celkově 1210 lůžek.

Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje také rozhodla, že krajské operační středisko Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje bude průběžně informováno o vývoji ve struktuře poskytovaných služeb v jednotlivých nemocnicích a podle situace bude směřovat pacienty vyžadující akutní péči na lůžku. O aktuální situaci budou informováni také příslušní lékaři, kteří odesílají pacienty do nemocnic.

„Za naprostou prioritu považuji zabezpečení informovanosti obyvatel kraje. I přes krizové podmínky bude nutné zajistit všechny složky zdravotní péče, byť v řadě případů v úsporném módu. Proto je nutné, aby měli občané dostatek přesných a hlavně aktuálních informací o tom, kde a v jakém rozsahu jsou jednotlivé služby poskytovány,“ vysvětlil Michal Hašek.

Občané tak budou mít možnost získat aktuální informace prostřednictvím internetových stránek Jihomoravského kraje a dalších dotčených organizací. Budou oznámeny také telefonní linky Zdravotnické záchranné služby a Odboru zdravotnictví Krajského úřadu JMK, kde občané získají podrobné a přesné informace o dostupnosti zdravotní péče v Jihomoravském kraji. Informace budou mít k dispozici také starostové všech obcí v kraji.

„Pevně věřím, že se lékaři s vládou dohodnou a nedojde k naplnění krizových scénářů. Vyzývám ministra zdravotnictví Hegera i lékaře, aby pokračovali v jednání a nalezli kompromis, který zabrání největší krizi v českém zdravotnictví od roku 1989. Pokud by ale přesto mělo dojít k naplnění nejhorších scénářů, Jihomoravský kraj udělá vše pro zajištění dostupné akutní zdravotní péče pro občany Jihomoravského kraje ve spolupráci s dalšími zřizovateli,“ řekl hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.
foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMKfoto JMK foto JMK foto JMK