6. 2. 2011 Michal Hašek vyzval Fuksu: Hlavu na špalek za dřevěnou knihu

Předseda Asociace krajů České republiky a stínový ministr zemědělství dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce diskutoval s ministrem zemědělství Ivanem Fuksou. Michal Hašek kritizoval ministra Fuksu za snížení plateb českým zemědělcům a zhoršení jejich konkurenceschopnosti nejenom na konkurenčních trzích, ale i v České republice.
„Čeští zemědělci mohli poprvé v letošním roce získat podporu na stejné úrovni, jako jejich kolegové v západních zemích Evropské. Vláda Petra Nečase, jeho vlastními slovy politikou „tupých účetních škrtů“, odebrala českým zemědělcům 20% jejich národní podpory, tzv. top-up. Ministr Fuksa je tak prvním ministrem zemědělství v historii, který při sestavování státního rozpočtu souhlasil se snížením národní podpory zemědělcům. Vyzývám ho proto, aby tyto prostředky v rozpočtu nalezl a zabezpečil nápravu podfinancování našeho zemědělství,“ řekl.
Podle Michala Haška má ministr zemědělství k dispozici pro dorovnání národních plateb českým zemědělcům k dispozici prostředky nejenom na zmrazených účtech, ale také v pozemkovém fondu, které mohou být na vyrovnání podfinancovaného českého zemědělství využity. Dalším důležitým tématem diskuse byla tzv. „Dřevěná kniha“ ministerstva zemědělství s koncepcí dřevního hospodářství České republiky. Michal Hašek v pořadu OVM kritizoval ministerstvo zemědělství za to, že sepsání této koncepce nepředcházel forenzní audit státního podniku Lesy ČR. „Opakovaně jsem pana ministra vyzýval, aby byl v Lesích ČR proveden hloubkový forenzní audit a na jeho základě byly navrženy změny v hospodaření se státními lesy. Pan ministr tento audit přislíbil, ale nikdy nebyl v takto ucelené a důkladné podobě proveden,“ řekl Michal Hašek.
Ke koncepci dřevní politiky pak dodal: „Máme problém se způsobem vypsání tendrů, tak jak je prosadil ministr Fuksa do své koncepce. Budou to pětileté tendry, které podle názorů odborníků mohou znevýhodňovat malé a střední firmy. Mohou tím pádem ohrozit i zaměstnanost v jednotlivých regionech. A další věcí je otázka, zda nebudou ušité na míru pouze velkým firmám. To je něco, s čím sociální demokracie dlouhodobě nesouhlasí. Stejně tak nepovažuji za šťastně zvolený způsob prodeje dřeva při pni (na pařezu). ČSSD preferovala spíše způsob odvozního místa.“
Michal Hašek také odmítl koncepci ministra zemědělství na transformaci státního podniku Lesy ČR na akciovou společnost. „Jsme proti tomu, aby se státní podnik transformoval na akciovou společnost. To by totiž přineslo mnohem menší ochranu lesního půdního fondu a znamenalo by to možnost, kdy by případně prohrané arbitráže za Českou republiku a za Lesy ČR byly kompenzovány jejím majetkem,“ řekl stínový ministr zemědělství ČSSD Michal Hašek. Na tuto kritiku reagoval ministr Fuksa s tím, že za koncepci dává ruku do ohně. Michal Hašek reagoval: „Kdepak ruku do ohně, hlavu na špalek, pane ministře.“ Ministr Fuksa tuto výzvu přijal a převzal tak před tisícovkami televizních diváků za úspěšnou realizaci své koncepce plnou politickou odpovědnost.