6. 2. 2011 Michal Hašek: Vláda by se měla okamžitě vrátit k jednání s lékaři

Předseda Asociace krajů České republiky a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek dnes v Otázkách Václava Moravce v České televizi vyzval vládu, jmenovitě premiéra Nečase a ministra Hegera a také lékaře odcházející v rámci protestní akce Děkujeme, odcházíme k tomu, aby se co nejdříve vrátili k jednacímu stolu a v zájmu pacientů se pokusili nalézt řešení stávající kritické situace.
„Vláda promarnila další čtyři dny a jsme dnes jen 22 dní od největší krize ve zdravotnictví od roku 1989. Chci proto jménem hejtmanů vyzvat vládu i lékaře, aby, sportovní terminologií řečeno, vrátili míč na zem a vrátili se k jednacímu stolu a pokusili se nalézt řešení,“ řekl dnes v Otázkách Václava Moravce Michal Hašek.
Podle Haška by se měl do vyjednávání více než dosud zapojit i premiér Petr Nečas, který namísto aby řešil domácí krizi ve zdravotnictví, cestuje po zahraničí. Zároveň Hašek upozornil, že jak Jihomoravský kraj, tak i další kraje připravují samostatně krizové scénáře, které budou na případný odchod lékařů reagovat, bez spolupráce s vládou jsou ale možnosti a pravomoci krajů velmi omezené.
„Jako předseda Asociace krajů jsem vládu již v polovině prosince loňského roku žádal o svolání bezpečnostní rady státu za účasti hejtmanů, kde budeme diskutovat možné způsoby řešení hrozící krize. Považuji za nepochopitelné, že se vláda rozhodla tuto schůzku naplánovat až na 8. února, tedy pouhých 20 dní před začátkem potenciální krize ve zdravotnictví,“ dodal Michal Hašek v Otázkách Václava Moravce.
Michal Hašek také doporučil ministru Hegerovi, aby se snažil nalézt prostředky k uspokojení nároků nejenom lékařů, ale také zdravotních sester. „Na účtech zdravotních pojišťoven leží téměř 14 miliard korun vybraného zdravotního pojistného a to jsou veřejné peníze, nikoliv soukromý majetek pojišťoven. Tudíž hovořit v té věci o znárodnění považuji minimálně za neznalost pana ministra Hegera. Jestli byl schopen garantovat 2 miliardy korun z tohoto balíku peněz a ozvaly se zdravotní sestry a další zdravotnický personál, tak pokud by měla být cenou pro odvrácení krize částka půl miliardy korun, tak by se o tom mělo mluvit uvnitř vládní koalice a na jednání mezi vládou a lékaři,“ řekl v Otázkách Václava Moravce předseda Asociace krajů České republiky a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.