4. 2. 2011 Rozloučení s válečným veteránem Václavem Šormou

Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek se spolu s představiteli Armády ČR a Čs. Obce legionářské v pátek zúčastnil posledního rozloučení s válečným veteránem Václavem Šormou, jedním z účastníků bitvy u Sokolova, který zemřel 27. ledna letošního roku ve věku 93 let. Poslední rozloučení se uskutečnilo v kostele sv. Vavřince ve Vojkovicích na Brněnsku a pak na místním hřbitově, kde byl Šorma za vojenských poct pochován.
Volyňský Čech Václav Šorma se narodil v srpnu 1917 v obci Malovaná u Dubna. Bojová cesta příslušníka československých jednotek v Sovětském svazu začala už v roce 1941 v Rudé armádě. Teprve po výzvě čs. občanům v SSSR k nástupu do čs. vojenské jednotky byl zařazen 16.dubna 1942 v Buzuluku do I. československého polního praporu v Sovětském svazu, kde prodělal výcvik v minometné rotě. V bitvě u Sokolova byl přidělen k 1. pěší rotě pod velením nadporučíka Otakara Jaroše jako velitel minometného družstva. Prošel pak všemi bitvami čs. Vojenských jednotek v SSSR – od Kyjeva až na Slovensko – jako důstojník 1. dělostřeleckého pluku. Po válce žil nejprve na Žatecku, později se spolu s dalšími krajany z Volyně přestěhoval do Vojkovic, kde žil až do své smrti.
Major ve výslužbě Václav Šorma obdržel v loňském roce od hejtmana Michala Haška pamětní list k 160. výročí narození Tomáše G. Masaryka.
foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK