3. 2. 2011 Hejtman: Kraje dávají vládě čas na dohodu do neděle

Neděle je nejzazším termínem pro dohodu mezi vládou a lékaři z kampaně Děkujeme, odcházíme. V případě, že k dohodě nedojde, musí kraje zahájit řadu opatření v jednotlivých krajských zdravotnických zařízení, připravit je na zvláštní režim fungování po prvním březnu a zahájit přípravu krizového managementu pro období, kdy bude nutno omezit služby v řadě nemocničních oddělení, uzavřít některá z nich atd.
Na dnešní tiskové konferenci po videokonferenci hejtmanů České republiky a prezidenta České lékařské komory Milana Kubka to řekl předseda Asociace krajů a jihomoravský hejtman Michal Hašek. Za jihomoravský kraj prohlásil, že ve zdravotnických zařízeních kraje zatím nebyla uzavřena žádná nová smlouva a lékaři, kteří podali výpovědi, se mohou bez problému vrátit na svá místa.
Podle hejtmana nelze čekat s přípravnými pracemi na krizových opatřeních až na 28. únor. „Na jižní Moravě vycházíme dál z toho, že neexistuje dohoda lékařů a vlády. Příští týden musí bezpečnostní rada kraje rozhodnout o tom, jaký postup bude zvolen v našich zařízeních po prvním březnu, pokud lékaři odejdou,“ řekl Michal Hašek. Ten hejtmany dnes při videokonferenci informoval o dopisu předsedy Asociace zdravotnických záchranných služeb Marka Slabého, který napsal, že pokud dojde k výpovědím lékařů v avizovaném počtu a struktuře, dojde k omezení a následně kolapsu poskytování přednemocniční neodkladné péče. Projeví se tak v plné síle neschopnost nemocnic přijmout od záchranářů pacienty kvůli rasantnímu omezení a následnému zastavení poskytování akutní lůžkové péče v řadě oborů. „Požádal jsem hejtmany, aby v krajích detailně prověřili jak bude fungovat jejich zdravotnická záchranná služba a jaká bude součinnost mezi touto službou a zdravotnickými zařízeními,“ uvedl předseda Asociace krajů.
Pokud se přidá ještě další komplikace – výpovědi dohod o pracovní činnosti, týkající se přesčasových hodin - , hrozí zhroucení akutní lůžkové péče. „Je to věc, kterou nemůže vyřešit jednotlivě každý kraj, ředitel či nemocnice. Může to řešit pouze vláda. Obrátíme se na jejího předsedu a v příštím týdnu budeme chtít slyšet jasný plán, který má vláda pro případ, že se s lékaři nedohodne,“ řekl hejtman. Dodal, že hejtmani stojí jednoznačně za pacienty. „Nechceme, aby byli rukojmími v prestižním souboji mezi vládou a lékaři,“ řekl Michal Hašek a dodal, že hejtmani nemají v rukou potřebné nástroje. Nerozhodují o odměnách, o úhradových vyhláškách, o celkové výši finančních prostředků, které jdou do nemocnic. „Nyní se zdá, že nebudeme rozhodovat ani o tom, kolik bude lůžek akutní péče. Ministr zdravotnictví od boku vystřelil údaj, že má být zrušeno 10 000 lůžek. Neexistuje žádná relevantní analýza. Nevíme, odkud ministr vzal toto číslo,“ dodal hejtman.
Bezpečnostní rada Jihomoravského kraje vezme v pondělí 7. února na vědomí krizové scénáře pro jednotlivé nemocnice a fakticky zahájí přípravu těchto opatření. „Určitě se ještě obrátíme na lékaře a vyzveme je, aby se vrátili zpět, aby 1. března do práce přišli, a aby v žádném případě nebyli ohroženi pacienti. Na první březen se pokusíme zajistit maximální možnou dostupnou akutní péči s lidmi, kteří v krajských nemocnicích zůstanou. Největší problémy ovšem budou mít fakultní nemocnice zřizované státem. Ty, jejichž pomoc ministr Heger nedávno nabízel,“ řekl Michal Hašek.


Na opakovanou výzvu předsedy Asociace krajů ČR Michala Haška bylo během dnešní telefonické konzultace s premiérem Petrem Nečasem k aktuální situaci ve zdravotnictví dohodnuto společné jednání hejtmanů a členů Bezpečnostní rady státu. Společné jednání se uskuteční v úterý 8. února 2011 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky.
 foto JMK foto JMK foto JMK