3. 2. 2011 Ocenění pro úspěšné střední školy

V souladu s Programem podpory nadaných studentů v Jihomoravském kraji rozhodla krajská samospráva ocenit ty příspěvkové organizace v oblasti školství, jejichž žáci dosahují vynikajících výsledků ve vybraných školních předmětových soutěžích v zájmovém vzdělávání.
„Celkem se jedná o devatenáct středních škol, které obdrží na podporu své práce s talentovanou mládeží 1 620 000 korun,“ uvedl dnes náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Jedná se o školy, jejichž žáci v uplynulém školním roce 2009/2010 obsadili 1. - 3., případně 1. – 5. místo jednak v ústředních kolech vybraných předmětových soutěží a na ně navazujících kolech soutěží s mezinárodní nadstavbou, jednak v soutěžích odborných dovedností vybraných oborů přehlídky České ručičky.
Účelový příspěvek, jehož poskytnutí doporučila rada ke schválení krajskému zastupitelstvu, mohou školy v souladu s Programem využít pouze na odměnu k ohodnocení práce pedagogických pracovníků, kteří s nadanými žáky pracují, nebo na pořízení učebních pomůcek či vybavení školy, které slouží k podpoře práce s těmito žáky. Podrobný přehled oceněných škol je v příloze ZDE (xls, 132 kB).
foto JMK