3. 2. 2011 Kraj podpoří vinohradníky a vinaře

Celkem 6,5 milionu korun vynaloží letos Jihomoravský kraj na podporu jihomoravských vinohradníků a vinařů. Rada kraje dnes navrhla vyčlenit z krajského rozpočtu částku pěti milionů korun pro Vinařský fond, 1,5 milionu korun pak poskytnout vinařům a vinohradníkům formou vlastního dotačního programu pro letošní rok.
„Hrdě se hlásím k tomu, že jako kraj i v letošním roce výrazně podporujeme vinaře a vinohradníky především dotacemi na propagaci vinařství. Považuji to za velmi významné a věřím, že i touto formou můžeme vinařům pomoci poté, co loňská sklizeň nebyla z největších a v důsledku toho bude mít nižší příjmy i Vinařský fond,“ řekl hejtman Michal Hašek. Jihomoravský kraj od roku 2005 do letošního roku vynaložil na podporu Vinařského fondu celkem 28,7 milionu korun. V roce 2005 to byly dva miliony, v roce 2006 2,7 mil., v roce 2007 3 miliony, v roce 2008 rovněž 3 miliony, v roce 2009 8 milionů, v roce 2010 5 milionů a letos rovněž 5 milionů.
Rada kraje dnes také schválila dotační program Podpora vinařství a vinohradnictví pro rok 2011, který bude dotován částkou 1,5 milionu korun. Program obsahuje tři dotační tituly: v prvním půjde o podporu tradičních vinařských kulturních a propagačních akcí místního nebo regionálního významu, ve druhém o příspěvky na vybavení informačních středisek, zařízení pro konání výstav a pořizování informačních panelů a označníků na propagaci vinařství a vinohradnictví v kraji a pořízení technického a dalšího vybavení pro tuto propagaci. Ve třetím dotačním titulu je pamatováno na pořízení propagačních materiálů, webových stránek, softwarových aplikací a na pořádání kampaní s cílem propagace vinařství a vinohradnictví.
O dotace se mohou ucházet obce, svazky obcí, svazy zahrádkářů, spolky vinařů a vinohradníků, občanská sdružení a ostatní neziskové organizace.