3. 2. 2011 Hejtman žádá zrušení poplatku na úsecích silnic D1 a R 52

Zrušení nově zavedeného poplatku na úseku dálnice D1 od Kývalky po výjezd Brno Slatina a rychlostní silnice R 52 v úseku mezi křižovatkami Pohořelice sever a Pohořelice jih žádá hejtman Michal Hašek v dopisu ministru dopravy Vítu Bártovi, jehož znění dnes schválila Rada Jihomoravského kraje.
Na dnešní tiskové konferenci hejtman řekl, že tato žádost je podložena stížnostmi veřejnosti i starostů a také primátora statutárního města Brna Romana Onderky. „Žádáme, aby bylo mýtné zrušeno i na úseku rychlostní komunikace R 52 mezi 23. a 26. kilometrem, kde rychlostní silnice slouží jako páteřní komunikace, přes kterou směřují trasy z oblasti Židlochovicka a Hustopečska do oblasti Znojemska. V případě brněnského úseku D1 je rovněž jasný důvod – nedobudovaný Velký městský okruh. Dálnice D1 dnes fakticky tento okruh nahrazuje. V případě, že zpoplatnění zůstane zachováno, bude pokračovat devastace městských části v bezprostředním okolí dálnice. Fakticky jsou to dnes objízdné trasy, kde je likvidována komunální infrastruktura a lidé jsou zatěžováni neúměrně rostoucí dopravou. Kraj i město tady vyjadřují stejný zájem,“ řekl hejtman Michal Hašek na tiskové konferenci.
Hejtman v dopisu ministru Bártovi konstatuje, že za období po znovuzavedení časového poplatku na dálnici D1 v úseku Kývalka – Brno Slatina se značně zkomplikovala situace v přilehlých městských částech jak po stránce dopravního zatížení a zvýšení intenzity dopravy v městské a příměstské aglomeraci, tak po stránce negativního dopadu na životní prostředí obyvatelstva. Podobné je to s dopadem zpoplatnění silnice R 52 u Pohořelic na život ve městě. „Pokud by došlo ke zrušení časového poplatku a mýta na silnici R 52 ve výše uvedeném úseku, vozidla by využívala silnice R 52 a tím by došlo k zásadnímu zlepšení dopravní situace v Pohořelicích,“ píše hejtman a žádá přehodnocení nedávných rozhodnutí ministerstva vnitra v co nejkratším termínu. 

Plný text dopisu najdete ZDE (pdf, 516 kB).