3. 2. 2011 Projekt pomůže zlepšit kvalitu služeb pro seniory

 

Rada Jihomoravského kraje ve čtvrtek schválila smlouvu o spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, s Gerontologickým centrem a Českou gerontologickou a geriatrickou společností a s Českou alzheimerovskou společností v rámci projektu Zajištění gerontologické a organizační supervize v zařízeních pro seniory zřizovaných Jihomoravským krajem.
Současně doporučila krajskému zastupitelstvu schválit na realizaci tohoto projektu poskytnutí dotace České alzheimerovské společnosti z rozpočtu Jihomoravského kraje pro rok 2011 ve výši 1 500 000 korun.
„Jsme jediní v republice, kteří na takto vysoké odborné úrovni usilujeme o zajištění kvality služeb pro seniory. Pracovníci zmíněných institucí přímými návštěvami v našich zařízeních a také analýzou situace v nich nám dávají doporučení ke zlepšní organizace práce a kvality péče, školí naše pracovníky v sociálních službách a ředitele těchto zařízení a v neposlední řadě se podílejí na připomínkování našich nových projektů zařízení pro seniory, která nyní budujeme,“ vysvětlil radní Jiří Altman. Ocenil, že renomovaní odborníci posuzují nové projekty kraje z hlediska nejnovějších poznatků v péči o seniory, zejména pak o ty s Alzheimerovou chorobou a syndromem demence. Kromě odborných konzultací jde v projektu také o podporu pracovníků v přímé péči, kursy, přednášky, semináře a dílny. Připravuje se rovněž trénink a koučování rozvojových týmů a kurs „Certifikovaný specialista pro oblast práce s lidmi s demencí“.