2. 2. 2011 Michal Hašek: Soutěže regionálních potravin jinak a efektivněji

Středeční společné jednání předsedy Asociace krajů ČR. Michala Haška a hejtmana Jihočeského kraje Jirího Zimoly s ministrem zemědělství Ivanem Fuksou a prezidentem Agrární komory ČR Janem Velebou přineslo dlouho očekávaný průlom do systému soutěží na podporu regionálních potravin.
Současný stav, kdy vedle sebe probíhaly v krajích dva typy soutěží – jedna tradiční, dlouhodobě pořádaná kraji ve spolupráci s Agrární komorou ČR (například „Chutná hezky - jihočesky“ či„Zlatá chuť jižní Moravy“) a nově také „Regionální potravina“, podporovaná ministerstvem zemědělství, se ukázal z hlediska krajů a zemědělců jako nevyhovující.
„Podpora regionálních a domácích potravin je jednoznačně správná a důležitá. Nicméně současný systém, kdy vedle sebe běží paralelně dvě soutěže velmi podobného zaměření, je nešťastný. Jsem proto rád, že ministr zemědělství Fuksa byl našim návrhům na sloučení obou soutěží otevřený a v nejbližší době bude ve spolupráci krajů a ministerstva zemědělství zahájena činnost pracovní skupiny, která projekt sjednocení začne připravovat. Pevně věřím, že se jedná o potřebnou zásadní změnu v systému podpory regionálních potravin, která prospěje jak českým zemědělcům, tak i spotřebitelům, řekl po jednání předseda Asociace krajů Michal Hašek.
„Organizování dvou soutěží regionálních potravin je neefektivní nejenom z hlediska financování, ale v konečném důsledku je i matením spotřebitele, který je již tradičně navyklý na příslušnou regionální značku,“ dodal hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola. Ministr Fuksa iniciativu krajů na sjednocení obou soutěží přivítal a slíbil podporovat nejen sjednocení obou soutěží, ale také následnou marketingovou podporu prodeje těchto regionálních potravin. Bylo dohodnuto, že od letošního roku už kraje vyhlásí pouze jednu soutěž, která bude zaměřena na obě značky, což umožní sloučit finanční. „Vítám, že obě soutěže budou spojeny a tím budou vyřešeny problémy, které se vyskytovaly v loňském roce“, prohlásil prezident Agrární komory Jan Veleba. Oba hejtmani požádali ministra o urychlené svolání pracovní skupiny za účasti všech krajů.
Účastníci jednání diskutovali také o širší marketingové podpoře regionálních potravin, které uspějí v soutěži. Měly by mít samostatný pavilon na tradiční zemědělské výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích. Pozornost byla věnována také možnostem podpory tzv. farmářských trhů, které by měly být jedním z klíčových míst prodeje regionálních potravin.