31. 1. 2011 Schůzka evropských regionů s komisařem pro transport Siimem Kallasem

V sídle Evropské komise v Bruselu proběhla v pondělí schůzka představitelů evropských regionů s evropským komisařem pro dopravu Siimem Kallasem na téma dokončení Baltsko-jaderského železničního koridoru. Za Jihomoravský kraj se schůzky zúčastnil náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Horák.
Schůzky se zúčastnilo jedenáct zainteresovaných krajů z Itálie, Polska, Rakouska a České republiky, z nichž každý představitel vyjádřil podporu dokončení Baltsko-jaderského koridoru (BAC). Náměstek hejtmana Jihomoravského kraje zdůraznil především propojenost realizace BAC s plánem rekonstrukce a modernizace brněnského nádraží, projektu Europoint Brno. Dále také vyzdvihl jako pozitivní důsledek dobudování koridoru přispění ke zvýšení významu a efektivity transevropského koridoru TEN-T 22. Ten vede z Athén do Drážďan a s Baltsko-jaderským koridorem by se právě v Brně křížil.
foto JMK foto JMK foto JMK