28. 1. 2011 Hašek: Do Lednicko-valtického areálu dá stát 750 milionů na projekty v Lednici a Valticích

Nad rozvojovými projekty v Lednicko-valtickém areálu se dnes dopoledne sešli hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a ministr kultury Jiří Besser s jeho náměstky.
Na lednickém zámku si společně prohlédli objekt bývalé zámecké jízdárny, jehož rekonstrukcí na kterou byla loni schválena dotace ze strukturálních fondů EU ve výši téměř půl miliardy korun, vznikne tzv. Multifunkční centrum. Projekt zde realizuje zájmové sdružení právnických osob, jehož členy jsou kromě Jihomoravského kraje také obec Lednice, Mendelova a Masarykova univerzita a Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava. Partnery projektu jsou Biosférická rezervace Dolní Morava o.p.s. a Vysoké učení technické v Brně.
Nyní je dokončována dokumentace pro stavební povolení a současně jsou realizovány veškeré činnosti pro přípravu stavební části obnovy objektu, mimo jiné záchranný archeologický průzkum. Začátek stavebních prací se předpokládá na přelomu roku 2011 a 2012, dokončení je plánováno na rok 2013.
„Realizací projektu bude zajištěno dlouhodobé systémové využití historicky významného objektu v areálu lednického zámku. Zabrání se tak jeho dalšímu chátrání a vznikne zde kulturně vzdělávací centrum regionálního i přeshraničního významu,“ řekl hejtman, podle kterého byl projekt vytvořen na základě poptávky univerzit po vybudování vzdělávacího centra, které bude navazovat na již existující vzdělávací aktivity univerzit v oblasti krajinotvorby, zahradní a krajinářské architektury. Současně může centrum uspokojit poptávku po kulturně společenských službách, jež v lokalitě dosud chybí.
Na valtickém Státním zámku se ministr Besser a hejtman Hašek seznámili s projektem Národního centra divadla a tance Valtice, jehož realizací vznikne moderně vybavené multifunkční centrum poskytující kulturní služby v oblasti divadla a tance. V ČR v současnosti neexistuje infrastruktura schopná poskytovat požadované služby s vyšší přidanou hodnotou v oblasti divadla a tance. Dochovaná zámecká divadla v Českém Krumlově, Mnichově Hradišti a Litomyšli nelze k takovému projektu využít pro nebezpečí poškození autentické historické substance, zatímco valtické zámecké divadlo, které bylo v interiéru a technologickém zázemí v minulosti úplně zničeno, nabízí možnost realizace technologicky špičkového divadelního stánku pro soudobou interpretaci klasického divadla a tance v atraktivním prostředí Lednicko-valtického areálu, zapsaného v seznamu UNESCO.
Proto ve spolupráci Národního památkového ústavu a partnerů – města Břeclavi, Mezinárodního centra slovanské hudby v Brně, Společnosti pro starou hudbu, Národního divadla a občanského sdružení Basta Fidli Valtice -vznikl projekt, slibující jedinečnou kombinaci elitního kulturního dědictví se špičkovými moderními technologiemi i záchranou tří zchátralých objektů valtického zámeckého areálu. Nyní nositelé projektu získali dotaci ve výši 254 459 573 Kč. Podíl evropských fondů má představovat 85 procent, zbývajících 15 procent přijde ze státních prostředků.
foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK