27. 1. 2011 Představitelé kraje zavítali do znojemské nemocnice

Hejtman si prohlédl též hasičskou stanici a domov pro matky v tísni

Odpolední program členů Rady Jihomoravského kraje ve Znojmě byl věnován návštěvě krajských zdravotnických a kulturních zařízení ve městě, znojemské stanice Hasičského záchranného sboru a Domova pro matky a otce v tísni, zřizovaného znojemskou Charitou.
V Nemocnici Znojmo ředitel Miroslav Kavka seznámil hejtmana Michala Haška a další členy krajské rady s rozvojovými záměry tohoto zdravotnického zařízení, které je s 1050 zaměstnanci největším zaměstnavatelem znojemského okresu a obsluhuje spádovou oblasti se 120 tisíci obyvatel v bezprostřední blízkosti rakouských hranic. Nemocnice s 23 primariáty a 700 lůžky uskuteční ročně 7000 operací, 1050 porodů, 775 000 ambulantních vyšetření a její rozpočet se blíží k jedné miliardě korun.
Její rozvojový program počítá s další modernizací a zvýšením efektivity, investice v příštích třech letech mají zajistit vybudování nového ambulantního traktu, anesteziologicko-resuscitačního oddělení a rekonstrukci lůžkové části. Má být spojena rovněž s přestěhováním nemocničních provozů ze starých nemocničních budov v centru města a s jejich prodejem. Jak zdůraznil hejtman Michal Hašek, k rekonstrukcím mají být využity také prostředky získané za prodej budov tzv. staré nemocnice.
Další cesta hejtmana a jeho spolupracovníků vedla do znojemské stanice Hasičské záchranné služby, kde se hosté seznámili se stavem technického vybavení i sociálního zázemí tohoto pracoviště. Na závěr si hejtman Michal Hašek prohlédl Domov pro matky a otce v tísni, na jehož provoz získává zřizovatel – znojemská Charita – dotace také od Jihomoravského kraje. Tři roky starý azyl ve znojemské části Hradiště nyní poskytuje ubytování ve 13 bytech 13 maminkám a 31 dětem. O aktuálních potřebách tohoto zařízení i zkušenostech ze sociální práce hovořil hejtman s jeho vedením i obyvateli.

foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK foto JMK