27. 1. 2011 Hejtmani apelují na vládu i lékaře – dohodněte se prosím v zájmu pacientů

 

Předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek se obrací jménem Asociace krajů ČR a všech hejtmanů na zástupce vlády i lékařů před jejich zítřejším jednáním....

 

„Jménem Asociace krajů ČR a všech hejtmanů se obracím před zítřejším jednáním zástupců vlády a zástupců lékařů na ně s jednoznačným apelem – v zájmu pacientů udělejte prosím maximum pro nalezení dohody, která odvrátí hrozící krizi v poskytování především akutní zdravotní péče v nemocnicích od 1. 3. 2011. Věříme, že dosavadní aktivita krajů i hejtmanů v jednání jak s ministrem Hegerem, tak se zástupci lékařů přispěje k hledání a nalezení přijatelného kompromisu.
Nejde zdaleka pouze o odměňování lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, podporujeme požadavky především mladých lékařů na změny v systému vzdělávání, zavedení protikorupčních opatření, změnu systému financování zdravotnictví – postupné srovnávání nůžek mezi lůžkovým a ambulantním sektorem, změnu úhradové vyhlášky se zapojením rezerv zdravotního pojištění. Chápeme nutnost debaty o podobě a struktuře sítě lůžkových zařízení, chceme však být jejími aktivními účastníky, nikoliv diváky přihlížejícími divoké restrukturalizaci lůžkového fondu. Chápeme nutnost efektivního hospodaření a hledání úspor, nikoliv však na úkor pacientů a dostupnosti kvalitní veřejné zdravotnické péče. Nechceme zavádění sociálních či jiných bariér v přístupu k veřejnému zdravotnictví pro občany našich krajů. Jsme připraveni se podílet také na formulaci zásad reformy zdravotnictví nikoliv jako politického, ale celospolečenského projektu za účasti vlády i opozice, pojišťoven, odborníků i zástupců dotčených profesních skupin včetně zástupců pacientů.“

Michal Hašek, předseda Asociace krajů ČR